Metsien suojelun vaikutukset selvitettävä

Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien suojelutoimikunnalla on liian tiukka aikataulu ja työ jää kesken ellei toimikunnan työaikaa pidennetä, sanoo varametsäjohtaja Timo Nyrhinen MTK:n metsäryhmästä. Hän esittää mm. useiden selvitysten tekemistä olemassa olevien suojelutoimenpiteiden vaikutuksista ennen kuin uusia esityksiä ryhdytään suunnittelemaan. Nyrhinen puhuu tänään Pohjois-Savon metsänomistajien liiton vuosikokouksessa Siilinjärvellä. Kokous alkaa klo 9.30. Metsien suojelun vaikutukset selvitettävä Metsien suojelu on kokonaisuus, jonka muodostavat suojelualueet ja talousmetsien hoidossa tehtävät suojelutoimenpiteet. Mitä paremmin talousmetsien hoidossa ja käytössä otetaan huomioon luonto- ja ympäristöarvot, sitä vähäisempi on uusien luonnonsuojelualueiden tarve. Metsien suojelun perusasiat ovat maassamme kunnossa. Suojelualueiden osuus metsistämme on eurooppalaista huipputasoa. Käynnissä on mittava, lähes 550 miljoonan euron suuruinen rahoitusohjelma, jonka puitteissa kaikki valtioneuvoston hyväksymät suojeluohjelmat on tavoitteena toteuttaa viimeistään vuoteen 2007 mennessä. Talousmetsien biologisesta monimuotoisuudesta puolestaan huolehditaan muutama vuosi sitten uudistetun metsä- ja luonnonsuojelulainsäädännön, metsäsertifioinnin ja kaikkien metsäorganisaatioiden koko metsäluonnon hoitoa painottavien metsänkäsittelysuositusten ja -ohjeiden keinoin. Mittavista suojeluinvestoinneista ja metsänhoitotapojen muutoksista huolimatta meiltä puuttuu tutkimustieto siitä, miten hyvin halutut ekologiset tavoitteet saavutetaan nykyisellä panostuksella. Myöskin metsien suojelun taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset on selvittämättä. Mitään osoitusta ei ole siitäkään, mitä imagollista hyötyä metsätalous tai -teollisuus on saanut jo tehdyillä miljardien eurojen investoinneilla. Ennen kuin lähdetään suunnittelemaan metsien suojelualan lisäämistä, pitää selvittää, miten jo nyt toteutettavat monimuotoisuutta edistävät suojelutoimenpiteet vaikuttavat. Eri tavalla suojeltujen ja rajoitetussa talouskäytössä olevien metsien osuus on jo nyt runsaat 10 prosenttia metsäalasta. Selvityksen tekemiseen on myös aikaa. Valtion metsien suojeluun lähivuosina varatut varat käytetään osin jo vuosikymmeniäkin sitten tehtyjen ohjelmien toteuttamiseen. Talousmetsien luonnonhoidollinen tila on viime vuosina jatkuvasti parantunut. On myös syytä kysyä, onko Etelä- Suomen ja Pohjanmaan metsien suojelutoimikunnan syytä päästää liian tiukan aikataulun vuoksi käsistään mietintöä, joka jättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Lisätietoja: varametsäjohtaja Timo Nyrhinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., metsäryhmä, gsm 0400 416 025 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/19/20020419BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/19/20020419BIT00160/wkr0002.pdf