Puukauppaa tehty lähes ennätystahtiin

Ennätyksellisen puukauppavuoden tekijät ovat olleet kuitupuun hinnankorotus, latvaläpimitan pudotus sekä metsänomistajien oman puukauppastrategian toteuttaminen, toteaa metsäjohtaja Martin Lillandt tänään MTK:n valtuuskunnan kokouksessa. Kokous pidetään Metsätapiolan auditoriossa Espoossa. Puukauppaa tehty lähes ennätystahtiin Päättymässä oleva vuosi on yksi kaikkien aikojen parhaimmista puumarkkinavuosista. Ennakkoarvion mukaan yksityismetsien hakkuut yltävät tänä vuonna 48 miljoonaan kuutiometriin. Ennustettu metsäteollisuustuotannon kasvu merkitsee myös vauhdikasta puumarkkinavuotta 2003. Kuluvana vuonna puunhintakehitys on ollut positiivista ja takana on vilkas puumarkkinasyksy. Ehdoton edellytys toteutuneelle hyvälle puumarkkinavuodelle on ollut metsänomistajaorganisaation puukauppastrategian toteuttaminen viime ja tänä vuonna. Kysyntää vastaava tarjonta on taannut vakaan hintakehityksen. Merkittävä tekijä hyvän puukauppavuoden aikaansaamiseksi oli varmasti Metsäliiton johdolla tehty havusellupuun hinnan korotus ja minilatvaläpimitan lasku. Metsäomistajat saivat positiivisen signaalin juuri siihen puutavaralajiin, jonka markkinat on koettu kaikkein ongelmallisimmiksi. Nyt puumarkkinoilla on kysyntä hiljentynyt ja vuoden myyntitarpeetkin ovat pääosin hoidettu. Puukaupan katseet siirtyvät ensi vuoden puolelle. Ennusteiden mukaan vuoden 2003 aikana on kysyntää kaikilla puutavaralajeilla, mutta painopiste on edelleen tukkipuun puolella. Ennustettu metsäteollisuuden tuotannon kasvu lisää puun kysyntää. Ensi vuonna kaikkien omistajaryhmien hakkuiden arvioidaan olevan 55,1 miljoonaa kuutiometriä, eli noin miljoona kuutiometriä tämänvuotista enemmän. Raakapuun lisääntyneen kysynnän arvioidaan nostavan ensi vuonna kantohintoja noin 2-4 prosenttia. Hakkuiden lisääntyessä ja kantohintojen vähitellen noustessa yksityismetsien bruttokantorahatulot noussevat ensi vuonna noin 1,6 miljardiin euroon. Tämän hetkisten ennusteiden valossa vuodesta 2003 voidaankin odottaa varsin hyvää puukauppavuotta. Kuitenkin niin talouden uhkakuvat kuin markkinoiden tämän hetkinen rakennekin edellyttävät markkinatasapainosta huolehtimista - metsänomistajaorganisaation puukauppastrategian mukaisesti. Lisätietoja: metsäjohtaja Martin Lillandt, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. , gsm 040 500 0878 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/03/20021203BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/03/20021203BIT00270/wkr0002.pdf

Tilaa