Sanoista tekoihin metsänomistajajärjestön kehittämisessä

On aika ryhtyä sanoista tekoihin metsänomistajajärjestön kehittämisessä, muistuttaa metsäjohtaja Martin Lillandt MTK:sta Länsi-Suomen metsänomistajien liiton syyskokous Seinäjoella. Kokous pidetään Kampus - talossa klo 10 alkaen. Sanoista tekoihin metsänomistajajärjestön kehittämisessä Metsänomistajakunnan rakennemuutoksesta on riittänyt puhetta viime vuosina. Tosiasia on, että metsänomistajakunnan rakenne on ollut muutoksessa aina 1960-luvun lopulta lähtien. Muutosvoimina ovat toimineet yhteiskunnan elinkeinorakenteen muuttuminen, alueellisten kehityserojen lisääntyminen, maan sisäinen muuttoliike sekä väestön ikääntyminen. Ei ole syytä olettaa, etteikö yhteiskunnallinen muutos ja sitä myöten myös metsänomistajakunnan rakennemuutos jatkuisi myös 2000-luvulla. Metsänomistajakunnan rakennemuutos on luonnollisesti puhuttanut paljon myös metsänomistajien omaa järjestöä. Metsävaltuuskunnan viime vuonna hyväksymä metsänomistajaorganisaation strategia ottaa kantaa järjestön kannalta keskeisiin kehittämiskysymyksiin. Strategiassa kuvattua perhemetsätalouden tavoitetilaa kuvastaa muun muassa tavoite metsänomistajien järjestäytymisestä yhteen, yhtenäisiin päämääriin sitoutuneeseen metsänomistajaorganisaatioon, joka huolehtii jäsenkuntansa edunvalvonnasta ja tuottaa korkealaatuisia palveluita metsänomistajille. On ollut ilahduttavaa havaita, että usean metsänomistajien liiton alueella strategiatyö on lähtenyt päämäärätietoisesti käyntiin ja antanut uutta suuntaa kehittämiseen. Valitettavasti liittojen alueella kaikki jäsenet eivät ole ymmärtäneet kehittämisen tärkeyttä. Metsänomistajien liittojen jäsenyyden kautta metsätilanomistajille on avautunut uusi kanava osallistua metsänomistajien edunvalvontaan. Jäsenhankinta on lähtenyt käyntiin, mutta järjestön sisällä on ilmeisesti tehtävä vielä paljon työtä, ennen kuin metsäjäsenyyden merkitys edunvalvonnalle ymmärretään kaikilla tasoilla. Yhä useampi taho näyttää tänään olevan kiinnostunut metsänomistajien palvelemisesta. Ymmärrettävästi eri tahojen motiivit ovat vaihtelevat. Kiristyvässä kilpailutilanteessa on entistä tärkeämpää, että myös metsänhoitoyhdistyksissä ryhdytään aktiivisesti järjestön rakenteelliseen ja toiminnalliseen kehittämiseen. On aika siirtyä puheista tekemiseen. Lisätietoja: metsäjohtaja Martin Lillandt, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. , gsm 040 500 0878 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/16/20021216BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/16/20021216BIT00040/wkr0002.pdf

Tilaa