Suomi vuokraamaan suojelualueita Venäjän taigalta

Metsäjohtaja Martin Lillandtin puhe MTK:n valtuuskunnan kokouksessa Espoossa 11.4.2002. Julkaisuvapaa 11.4. klo 12.00. Suomi vuokraamaan suojelualueita Venäjän taigalta Etelä-Suomen talousmetsät tarvitaan yhteiskunnan pyörittämiseen Millä rahoitetaan ympäristöjärjestöjen esittämät uudet metsänsuojeluvaateet? Millaisia vaikutuksia esitetyillä suojelutoimilla on metsänomistajien elinkeinoon, metsäteollisuuteen sekä koko kansantalouteen? Näihin kysymyksiin eli suojelun sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin suojeluvaateiden esittäjät eivät ota kantaa. Asiaa on toistaiseksi selvitetty vain metsänomistajien ja teollisuuden varoilla. Maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen toteuttamiseksi on hyväksytty joustomekanismi, joka sallii ilmastopolitiikan toteuttamisen yli rajojen. Jos soveltaisimme ajattelutapaa metsiensuojeluun, Suomi voisi vuokrata suojelualueita esimerkiksi Venäjältä tai muista siirtymätalouksien maista. Näin Suomi voisi olla edelläkävijä perustaessaan pohjoisten havumetsien monimuotoisuuden suojelukohteita alueille, missä suojelu ei ole ensimmäisenä kehittämisen listalla. Venäjän taigan metsät ovat vielä alkuperäisessä tilassa. Ne ovat taloudellisesti vaikeasti hyödynnettäviä ja ekologisia arvoja niissä on Etelä-Suomen metsiä enemmän eli ne ovat sopivia suojeluun. Taigametsien monimuotoisuuden kehittämisestä hyötyisi niin Venäjän valtio kuin Suomikin. Ja suojelu olisi todella kustannustehokasta. Suomessa yhden prosenttiyksikön suojelualan lisäys aiheuttaa valtiolle runsaan 350 miljoonan euron korvausvelvoitteet. Samalla rahalla suojeltavaa saataisiin taigalta monin verroin suurempi ala. Suojelualueiden vuokrauksella voitaisiin kuitata osa Venäjän velkaa maallemme. Ympäristöjärjestöjen helmikuussa esittämät uudet suojeluvaateet merkitsisivät jonkin asteista suojelua peräti 18-20 prosentille Etelä- Suomen ja Pohjanmaan metsäalasta. Vaateet sisältävät lakisääteisen suojelun lisäämistä, tärkeiden elinympäristöjen nykyistä laajempaa suojelua sekä uuden rajoitetun käytön maankäyttöluokan luomista suojelualueiden ja talousmetsien väliin. Valtioneuvoston asettama Etelä-Suomen metsien suojelutoimikunta Metso pohtii parhaillaan metsien suojelun tavoitteita, aikataulua ja rahoitusta. Ensimmäisen kerran toimikunnan tehtävänä on myös selvittää suojelun sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat eli ihmiset ja talous, mitkä ympäristöjärjestöjen suojelukeskustelussa jatkuvasti unohdetaan. Ne ovat kuitenkin biologisen monimuotoisuuden ohella kestävän kehityksen kaksi muuta perusmittaria. Metso -toimikunta ei ole toistaiseksi ehtinyt paneutua suojelun tähän puoleen. Toimikunnan työn pitäisi valmistua kesäkuussa, joten kansantaloudellisten perustekijöiden selvittely jäänee ohueksi. Lisätietoja: Metsäjohtaja Martin Lillnadt 040 5000878 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT00110/wkr0002.pdf

Tilaa