YMPÄRISTÖHALLINTO TYÖHÖN MAASEUDUN ELINVOIMAN PUOLESTA

MTK haastaa ympäristöhallinnon mukaa maaseudun elinvoiman rakentamiseen, toteaa MTK:n toiminnanjohtaja Paavo Mäkinen puheessaan MTK Keski-Pohjanmaan syyskokouksessa Kannuksessa 9.12.2002. YMPäRISTöHALLINTO TYöHöN MAASEUDUN ELINVOIMAN PUOLESTA Vuosi sitten MTK:n liittokokous määritteli järjestön vision: "Elinvoimainen maaseutu on kaikkien yhteinen asia". Visio on haastava tuottajajärjestölle ja sen kaikille jäsenille. Mutta visiollaan tuottajat haluavat haastaa myös kaikki muut, niin kuluttajat, yritykset kuin viranomaisetkin työhön elinvoimaisen maaseudun puolesta. Viime viikolla kokoontunut MTK:n valtuuskunta oli erityisen huolissaan ympäristöviran-omaisten roolista tässä työssä, koska esimerkiksi alueelliset ympäristökeskukset ovat yksi tärkeimmistä elinkeinoviranomaisista aluetasolla. Valtuuskunta totesi, että luonto ja ympäristö ovat maaseudun elinkeinojen tärkeä voimavara, jota maaseudun ihmiset vaalivat ja käyttävät kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Maa- ja metsätaloudessa sekä maaseutuyrityksissä on viime vuosikymmeninä tehty lukuisia ympäristön hyvinvointia sekä luonnon ja maiseman monimuotoisuutta edistäviä toimia. Samalla maaseudun elinkeinot ponnistelevat taloudellisen kannattavuuden saavuttamiseksi ja sitä kautta elinvoimaisen maaseudun rakentamiseksi. Valtuuskunta muistutti, että myös Suomen ympäristöhallinnon - ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten - tavoitteena tulee olla ympäristön ja luonnon vaaliminen sekä elinvoimaisen maaseudun kehittäminen koko kansan parhaaksi. Siksi ympäristöhallinnon tavoitteiden ja maaseudun elinkeinojen tarpeiden yhteensovittaminen on välttämätöntä. Ympäristöluvat ovat tärkeä keino elinkeinojen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Ympäristöviranomaiset ovat kuitenkin ottaneet linjakseen maatalouden ympäristölupia myöntäessään ylikireän politiikan. Niiden ehdoilla käytännön kotieläintalouden harjoittaminen tiloilla muodostuu kannattamattomaksi. Ympäristöhallinnon johdolla rantarakentaminen on tehty vaikeaksi. Maankäyttö- ja rakennuslaki on kirjoitettu sellaiseen muotoon, että valtaosa maaseudun rannoista on käytännössä pysyvässä rakennuskiellossa. Poikkeuslupia voi hakea, mutta osa ympäristökeskuksista on myöntänyt niitä erittäin nihkeästi haja-asutusalueiden rannoille pysyvään asumiseen mm. maaseudun paluumuuttajille. Rantarakentamissäännöksiä on muutettava niin, että kunnat päättävät itsenäisesti myös rantarakentamisesta ja siihen liittyvistä poikkeusluvista niin kuin muustakin kaavoituksesta ja rakentamisesta. MTK:n valtuusunta edellytti, että alueellisiin ympäristökeskuksiin pitää valita johtokunnat, jotka toisivat niiden toimintaan maaseudun elinkeinojen ja asukkaiden näkökulman. Nämä muutokset on kirjattava jo seuraavaan hallitusohjelmaan. Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Paavo Mäkinen, 0400-826123 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/09/20021209BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/09/20021209BIT00190/wkr0002.pdf

Tilaa