Aakkula MTT:n ympäristöntutkimuksen johtajaksi ja Irz professuuriin

Johtokunta on nimittänyt MTT:n ympäristöntutkimuksen johtajaksi MMT Jyrki Aakkulan 1.2.2010 lukien. Virka on viisivuotinen. Aakkula on toiminut muun muassa viransijaisena MTT:n ympäristöntutkimuksen johdossa sekä Eco & Food -osaamisalan tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa. Hänen asiantuntemusalaansa ovat maatalouden ympäristöpolitiikka, maaseudun kehittäminen sekä maa- ja elintarviketalouden tulevaisuuskysymykset. Ympäristöntutkimuksessa tuotetaan ratkaisumalleja, jotka tukevat maatalouden ja elintarvikeketjun ympäristökuormituksen vähentämistä, kestävien tuotantojärjestelmien kehittämistä ja elintarvikeketjun ympäristövaikutuksien hallintaa. Aakkula koordinoi MTT:n kahdeksasta tutkimusohjelmasta kolmea: Muuttuva ilmasto ja maatalous, Vesistöystävällinen maatalous sekä Geenivarojen kestävä käyttö. XAVIER IRZ ELINTARVIKEMARKKINOIDEN PROFESSORIKSI Johtokunta on nimittänyt elintarvikemarkkinoiden professorin tehtävään PhD Xavier Irzin 1.2.2010 lukien. Irz tutkii elintarvikemarkkinoiden kansainvälistä tehokkuutta ja toimivuutta sekä markkinoiden kilpailuasetelmia. Hänen asiantuntemuksensa on erityisesti ravitsemukseen ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvässä taloustieteellisessä tutkimuksessa. Aikaisemmin Irz on työskennellyt muun muassa MTT:ssä erikoistutkijana sekä taloudellisena neuvonantajana Ison-Britannian elintarvikevirastossa, FSA:ssa (UK Government Economic Service, Food Standards Agency). Irzin johtama tutkimus suomalaisten ruokavalion ja elintarvikeketjun tulevaisuuden megatrendeistä kuuluu MTT:n Hyvinvointia ruuasta -tutkimusohjelmaan, joka kehittää innovatiivisia, terveyttä edistäviä ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä elintarvikkeita sekä niihin perustuvia ruokavalioita. Lisäksi ohjelma tuottaa ja välittää tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon ja yksityisen kulutuksen tueksi.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit