Ajantasaista seurantatietoa MTT:n Luonnonvarapuntarista

Mitä tapahtuu peltomaassa, kuinka maatilojen kannattavuus kehittyy?

MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) uudella Luonnonvarapuntari-sivustolla seurataan uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja tilaa. Sivusto tarjoaa tiivistettyä ja havainnollista tietoa luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevan keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi.

Palvelu liittyy Maa- ja metsätalousministeriön hankkeeseen, jossa on kerätty luonnonvara-alojen toimijat yhteen ja koottu mittava luonnonvarojen käyttöön liittyvä tietokokonaisuus ministeriön sivuille. Maatalouden osalta tietoaineistojen tuottamisesta ja julkaisemisesta vastaa MTT.

Palvelu tulee tarpeeseen, sillä hallinnon ja yrityselämän tiedon tarve on jatkuvasti kasvamassa sen myötä, kun käsiteltävät asiat ovat laajentuneet ja monimutkaistuneet. Maatalouden taloudellisesta kehityksestä on tietoa ollut jo pitkään saatavilla, muun muassa MTT Taloustohtorista. Sen sijaan maatalouden ympäristöteemoista on ollut vaikeampi löytää ajantasaista, koottua ja selkeää tietoa.

Luonnonvarapuntarin kolme osiota, Tuotteet, Ympäristö ja Yrittäjyys, täydentävät toisiaan.
- Laajin on Ympäristö-osio, jossa käsitellään esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia, maatalousalueiden luonnon sekä suomalaisen peltomaan tilaa. Tuote- ja Yrittäjyys-osiot täydentävät näkökulmaa, niin ettei maatalouden rooli yhteiskunnassa pelkisty yksinomaan ympäristönäkökohtiin. Rinnalle nousee uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien tuotteiden keskeinen merkitys yhteiskunnassa sekä ammatinharjoittamiseen liittyvät näkökohdat, kertoo MTT:n tutkija Anja Yli-Viikari, joka koordinoi Luonnonvarapuntarin kokoamista.

Maatalousluonnon osalta kerrotaan muun muassa MTT:n toteuttamasta lieroinventaariosta, jossa selvitettiin kastematojen esiintymistä peltomaassa. Pelloilta löytyi kaikkiaan yhdeksän Suomen 16 lierolajista. Tavallisimmat lajit olivat pintamaassa esiintyvä peltoliero ja syvempiin maakerroksiin kaivautuva kasteliero. Keskimäärin peltomaan puolella oli noin 100 yksilöä neliömetrillä suorittamassa ekologista muokkauspalvelua. Pientareet näyttävät olevan hyviä alueita lierojen lisääntymiseen; siellä yksilömäärä oli lähes 250 yksilöä neliömetrillä. Puntarista löytyy myös selitys sille, miksi lieromäärät vaihtelivat suuresti: parhaimmilla pelloilla oli jopa 1000 lieroa neliömetrillä.

MTT:n Luonnonvarapuntari on osoitteessa: www.mtt.fi/luonnonvarapuntari

Maa- ja metsätalousministeriön laajempi kooste luonnonvaramittareista on osoitteessa: www.mmm.fi/fi/index/etusivu/ymparisto/luonnonvaramittarit.html

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.