Ajantasaista tietoa ja ennusteita Suomen maatalouden taloudellisesta tilanteesta myös englanniksi

MTT on julkistanut Taloustohtorin Maatilatalous-verkkopalvelun kokonaisuudessaan englanninkielellä. Näin tarjoutuu entistäkin paremmat mahdollisuudet esitellä Suomen maa- ja puutarhatalouden taloudellista tilannetta ja haasteita esimerkiksi EU:ssa.

Maatilatalous-verkkopalvelu sisältää toteutuneiden tilivuosien lisäksi tuotantosuunnittain ja tukialueittain ennustetulokset myös kuluvalle vuodelle, joka jäänee merkittävästi heikommaksi kuin tilivuosi 2007. EU:lla ei ole vastaavia järjestelmiä ennustetulosten tuottamiseksi, minkä vuoksi uusimmat siellä käytössä olevat tulokset ovat tilivuodelta 2006.

Maatilatalous-verkkopalvelun laajennuksen myötä mm. maataloushallinnolle aukeaa entistäkin paremmat mahdollisuudet tuoda esille Suomen maatalouden nykyhetkistä taloustilannetta sekä näin osaltaan varmistaa Suomen maa- ja puutarhataloudelle tasavertaisia toimintaedellytyksiä muihin EU:n jäsenmaihin verrattuna.

Taloustohtorin Maatilatalous -verkkopalvelu laajennettiin jo alkuvuodesta myös ruotsinkielelle. Palveluun pääsee MTT:n pääsivulta www.mtt.fi tai suoraan osoitteista
www.mtt.fi/taloustohtori tai www.mtt.fi/economydoctor

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit