Biokaasuprosessin materiaalivirtojen tutkimukselle rahoitusta

MTT:n koordinoima Biovirta-hanke on saanut lähes 700 000 euron rahoituksen Tekesin BioRefine-ohjelmasta. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on reilu miljoona. Tavoitteena on kehittää teknologioita ja käytäntöjä, joilla biokaasulaitoksissa käsiteltyjä orgaanisia sivutuotteita ja jätemateriaaleja voidaan hyödyntää ja jatkojalostaa kilpailukykyisiksi ja turvallisiksi tuotteiksi erilaisiin käyttökohteisiin.

Biokaasuteknologia on osoittautunut biohajoavien materiaalivirtojen hallinnassa kilpailukykyiseksi energiantuotantoprosessiksi. Biokaasulaitoksilla on mahdollisuus paitsi tuottaa uusiutuvaa energiaa myös jalostaa biokaasuprosessin materiaaleista lannoitteita, maanparannusaineita sekä muita tuotteita esimerkiksi prosessi- ja ympäristöteknologian sovelluksiin.

TUOTEKETJUT KUNTOON

Professori Jukka Rintala laskee, että biokaasuteknologian pitkäjänteinen kestävyys ja kilpailukyky perustuvat lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuuksiin.
– Käyttökohteiden systemaattinen kehittäminen edellyttää biokaasulaitoksen raaka-aineiden ja tuotteiden koostumuksen ja ominaisuuksien hallintaa sekä taloudellisesti kannattavia ja toimiviksi osoitettuja tuoteketjuja.

– Jotta voitaisiin investoida uusiin biokaasulaitoksiin ja biojalostamoihin, tarvitaan luotettavaa tietoa sopivista menetelmistä. Tulevaisuudessa materiaalivirtojen tuotteistaminen voi merkittävästi lisätä ja monipuolistaa alan liiketoimintaa kansallisesti ja globaalisti, korostaa vanhempi tutkija Teija Paavola.

Lopputuotteita varten luodaan soveltuvat analyysi- ja testausmenetelmät sekä laatukriteerit, joilla eri raaka-aineista valmistettujen uusien tuotteiden käytettävyys voidaan osoittaa.

Biovirta-hanke kuuluu MTT:n Fossiilisesta uusiutuvaan energiaan -tutkimusohjelmaan, jonka yhtenä painopisteenä on uusiutuvien materiaalivirtojen kestävä hallinta. Hankkeeseen osallistuvat tutkimustahoina myös Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Evira ja VTT. Lisäksi hankkeen toteutukseen osallistuu teknologia- ja laiteyrityksiä, materiaalien tuottaja-, markkinoija- ja jakeluyrityksiä sekä tuotteiden käyttäjiä (14 yritystä). Hankkeen ohjausryhmään kuuluu rahoittajien lisäksi myös viranomaistahojen edustajia.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit