Elintarvikkeiden ympäristövaikutuksille laaditaan yhtenäiset laskentasuositukset

Jotta elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista voidaan tuottaa vertailukelpoisia tietoja ja kertoa niistä kuluttajille, tarvitaan yhteiset säännöt.

MTT ja suomalaiset elintarviketeollisuuden ja -kaupan yritykset työstävät Foodprint Tools -hankkeessa suositusta siitä, miten elintarvikkeiden ympäristövaikutusten elinkaariarviointi pitäisi tehdä.

- Kehitystyön tavoitteena on elintarvikkeiden hiilijalanjälkien ja muiden ympäristövaikutusten yhteismitallinen määrittäminen ja laskentamallien harmonisointi. Työ auttaa alan yrityksiä kehittämään toimitusketjujaan ympäristöä vähemmän kuormittavaksi, tiivistää hankkeen vastuullinen johtaja Juha-Matti Katajajuuri MTT:stä.

Kansainvälinen harmonisointi riittämätöntä

Tällä hetkellä on olemassa muutama kansainvälinen hiilijalanjäljen laskentastandardi, ja seuraavien kahden vuoden aikana maailmalla julkaistaan kaksi lisää. Yleisesti hyväksyttyä ja laajasti käytettyä yhtä standardia ei kuitenkaan ole saatavilla.

- Harvat globaalit standardit ovat yleisluontoisia soveltuakseen kaikille tuotannonaloille. Toisaalta liian yleiset standardit eivät enää palvele yritysten käytännön laskentaa, toteaa tutkija Hannele Pulkkinen MTT:stä.

Yleisten standardien ja tarkempien tuoteryhmä- ja sektorikohtaisten laskentaohjeiden haasteena on kansainvälinen harmonisointi. Mikään taho ei tarkasta kaikkien ohjeistuksien laatua, ja niitä tehdään eri periaatteilla. Lisäksi ohjeita tehdään samanaikaisesti eri maissa samoille tuoteryhmille.

- Tämä mahdollistaa sen, että yritykset voivat tarkoituksella valita sellaisen ohjeistuksen, jonka mukaan tietyille elintarvikkeille lasketut ympäristövaikutukset saadaan näyttämään mahdollisimman pieniltä, jatkaa Pulkkinen.

Elintarvikeala pureutui hiilijalanjälkiin työpajoissa

Kansainväliset laskentastandardit ovat suomalaisen suosituksen pohjana, mutta ohjeistuksesta pyritään tekemään yksityiskohtaisempi. Ohjeiden käytännöllisyyden ja toimivuuden varmistamiseksi laskentamenetelmien kehittämisen lisäksi meneillään on kolme t&k-hanketta, joissa yritykset selvittävät omien tuotteidensa ympäristövaikutuksia ja kehittävät toimintaansa niiden  vähentämiseksi.

Tänä vuonna elintarvikealalle ja sen eri sidosryhmille on pidetty kaksi työpajaa, joissa pohdittiin elintarvikkeiden ilmasto- ja ympäristömerkintöjä. Mukana on ollut mm. alkutuotannon, teollisuuden ja kaupan edustajia. Jälkimmäisessä työpajassa pureuduttiin merkintöjen pohjaksi tarvittavaan tiedontuotantoon.

Keskusteluun nousivat esimerkiksi tiedon tarve ja selkeys, oikeudenmukaisuus, avoin keskustelu ketjun toimijoiden välillä, kustannukset sekä ketjun toimijoiden yhteisten tavoitteiden asettaminen. Työpajassa pohdittiin myös yritysten tuotelähtöistä ympäristötyötä sekä viestinnällisiä asioita; miten esimerkiksi huomioida elintarvikkeiden erilaiset ravintoarvot? Keskustelu oli avointa ja sopivan kriittistä, mutta tavoitteellista.

- Koska ruoalla on suuri osuus kulutuksen ympäristövaikutuksista, elintarvikkeiden ympäristö- ja hiilijalanjälkitiedoille on suurta tarvetta eri tahoilla tehtävien kestävien valintojen ja ratkaisujen tueksi. Oli todella tärkeää, että työpajassa oli joukko viljelijöitä ja kotieläintuottajia ideoimassa tiedontuotannon ratkaisuja, summaa Katajajuuri.

MTT koordinoi ja Tekes rahoittaa Foodprint Tools -hankketta (www.mtt.fi/foodprint ), joka alkoi vuonna 2009 ja kestää vuoteen 2012 asti. Hankekokonaisuudessassa ovat mukana myös Fazer Leipomot, HK Ruokatalo, LSO Foods, SOK, INEX Partners, HOK-Elanto, Stora Enso, Tanhuanpään tila sekä Tekes. Hankekokonaisuus kuuluu Tekesin Sapuska-ohjelmaan.

Lisätietoja: vanhempi tutkija Juha-Matti Katajajuuri, MTT, puh. 050 359 9772, juha-matti.katajajuuri@mtt.fi ja tutkija Hannele Pulkkinen, MTT, puh. 040 179 4298, hannele.pulkkinen@mtt.fi

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille. Lisätietoja www.mtt.fi

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit