Forsman-Hugg MTT taloustutkimuksen johtajaksi

MTT:n johtokunta on nimittänyt ETT Sari Forsman-Huggin MTT taloustutkimuksen johtajaksi. Hän aloittaa viisivuotisessa virassa 1.6.2011.

Forsman-Hugg on on johtanut MTT:ssä Vastuullinen elintarviketalous -tutkimusohjelmaa ja toiminut tutkimuspäällikkönä vuodesta 2008 lähtien. Tätä ennen hän työskenteli MTT:n erikoistutkijana.

Elintarvikeketjun eri osapuolten kanssa laajaa yhteistyötä tehneen Forsman-Huggin asiantuntemusaloja ovat erityisesti elintarvikeketjun sekä ruoantuotannon ja -kulutuksen vastuullisuus, elintarvikeyritysten kilpailustrategiat sekä tutkimustulosten ja -palvelujen tuotteistaminen.

Taloustutkimukseen uusia näkökulmia

MTT:n taloustutkimusyksiköllä on johtava talous- ja yhteiskuntatieteellisen vaikuttajan asema kilpailukykyisen ja vastuullisen maa- ja elintarviketalouden kehittämisessä sekä maaseutu- ja ympäristötutkimuksessa.

Forsman-Huggin mielestä tutkimusta ja osaamista on kehitettävä asiakaslähtöisesti ja toimintaympäristön muutoksia ennakoiden. Kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja tulosten viemistä käytäntöön on edistettävä merkittävästi.
 
– Oleellista on tuottaa tutkimustiedon pohjalta uusia näkökulmia, toimintamalleja ja työkaluja elinkeinon yrityksille ja sektorin päättäjille, kertoo Forsman-Hugg.

Hän uskoo, että tutkimusalan kytkeminen entistä tiiviimmin MTT:n monitieteisiin tutkimusohjelmiin, Viikin taloustieteelliseen tutkimuskeskittymään sekä luonnonvara- ja ympäristöosaamiskeskittymä LYNETiin avaa uusia näköaloja.

Työssään Forsman-Hugg johtaa ja kehittää yksikön toimintaa, huolehtii sen toimintaedellytyksistä sekä vastaa toiminnan vaikuttavuudesta, osaamisen kehittämisestä, taloudesta ja tuloksellisuudesta. Taloustutkimuksen keskeisiä osaamisalueita ovat elintarvikeketjun talous, maatalouspolitiikka ja markkinat, maaseutupolitiikka, ympäristötalous, yritys- ja tuotantotalous, liikkeenjohto ja markkinointi sekä laskentatoimi.

Yksikönjohtajan paikka vapautui Pasi Rikkosen siirtyessä MTT:n Mikkelin toimipaikkaan.

Lisätietoja:
Johtokunnan puheenjohtaja Esko Lindstedt, puh. 0400 501 686,
esko.lindstedt@mtt.fi
Kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila, puh. 040 555 9667, ilkka.p.laurila@mtt.fi
Sari Forsman-Hugg, puh. 0400 639 450, sari.forsman-hugg@mtt.fi

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille. Lisätietoja www.mtt.fi

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia