Jäljitettävä viljaketju olisi kuluttajien mieleen

Kuluttajia kiinnostaa leivän tuoreus ja alkuperä sekä tieto siitä, missä se on leivottu. Markkinointipuheen sijasta kaivataan enemmän faktoja. MTT:n hankkeessa valmisteltu jäljitettävyyskonsepti tehostaisi tiedon kulkua maatiloilta kuluttajille ja koko viljaketjulle. 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:ssä on yhdessä viljaketjun toimijoiden kanssa selvitetty mahdollisuuksia kehittää menetelmiä viljan jäljitettävyyden parantamiseksi viljelijältä aina kuluttajalle saakka. Lisäksi syksyn aikana kolmessa ryhmäkeskustelussa kysyttiin helsinkiläisten ja salolaisten kuluttajien tiedontarpeita ja käsityksiä viljaketjun vastuullisuudesta ja viljatuotteiden ominaisuuksista.

Kuluttajaryhmäkeskustelujen mukaan viljatuotteissa kiinnostavat eniten tuoreus, alkuperä sekä tuotteen valmistaneen yrityksen koko. Myös geenimuunteluun liittyvät kysymykset kiinnostavat. Keskusteluissa korostui kuluttajien halu saada mieluummin asiatietoa kuin kuvailevaa markkinointiviestintää. – Tämä oli tutkijoille yllätys. Kuluttajat olivat hyvin ennakkoluuloisia kuvailevan markkinointiviestinnän suhteen. Mieluummin faktaa kuin kauniita sanoja, toteaa hanketta koordinoiva tutkija Jaana Kotro MTT:stä.

Viljelijöiden hyvinvointi kiinnosti salolaisia
 
Kuluttajat eivät välttämättä osaa vaatia tietoa tuotteista. Jos tietoa kuitenkin olisi mahdollista saada ostohetkellä, se voisi vaikuttaa valintapäätökseen. Toisaalta kauppareissulla ei ehdi miettiä ostoksia monesta näkökulmasta. Moni keskustelija kertoi, ettei tule ajatelleeksi, mitä kaikkia tietoja tuotteesta olisi mahdollista saada. Olennaisimpien tietojen tulisi löytyä pakkauksesta helposti ja selkeästi merkittyinä.
 
Maku ja tuoreus olivat tärkeimmät viljatuotteiden valintakriteerit kaikissa keskusteluryhmissä. Salossa korostui kuluttajien halu vaikuttaa ostopäätöksillään viljelijöiden ja pientuottajien hyvinvointiin ja toimeentuloon. Myös Helsingissä oltiin kiinnostuneita kokeilemaan pienleipomoiden tuotteita, mutta syynä olivat lähinnä kokeilunhalu ja uudet makuelämykset.

Kotro arvioi, että kuluttajat haluavat saada enemmän tietoa ruoasta ja sen tuotannosta valintojensa tueksi.

– Tämä näkyy monella tavalla. Esimerkiksi ensi torstaina vietetään Älä osta mitään kysymättä jotain -päivää, joka on lanseerattu sosiaalisen median kautta. Sen tarkoituksena on kannustaa kuluttajia kysymään kauppiaalta tuotteista ja niiden tuotannosta, hän vinkkaa.

Miten viljaa voidaan jäljittää?
 
Hanke on selvittänyt yhdessä viljaketjun osapuolten kanssa, millaisia mahdollisuuksia on jäljittää vilja aina viljelijältä kuluttajalle saakka. Samalla on tutkittu muita jäljitettävyysjärjestelmiä ja niiden aikaan saamia hyötyjä.

Yhteisissä työpajoissaan tutkijat ja viljaketjun edustajat ovat hahmotelleet konseptia, jonka avulla viljan alkuperä- ja muut tarpeelliset tiedot saadaan siirrettyä aina maatiloilta kuluttajalle koko viljaketjun lävitse. Jäljitettävyyskonsepti perustuu Vilja-alan yhteisryhmän (VYR) kehittämään Viljapassiin. Se sisältää muun muassa viljaerän viljelijän, kuljetusliikkeen ja ostajan perustiedot. Ajantasainen viljapassi muutettaisiin konseptissa sähköiseen muotoon ja se olisi kaikkien osapuolten saatavissa ja käsiteltävissä pilvipalvelussa.

Konseptissa on huomioitu myös mahdollisuus viljaketjun osapuolten tarpeiden ja toiveiden mukaisille palveluille. Esimerkiksi viljelijä saisi viljaerän analyysitiedot ostajan järjestelmästä automaattisesti viljelysuunnitteluohjelmistoonsa tai teollisuuden toimijat voisivat tuottaa neuvontapalveluita sopimusviljelijöille.

Mediat ovat tervetulleita Viljaketjun jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen -seminaariin torstaina 28.11. klo 8.30–12.00 (Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki). Tutustu tilaisuuden ohjelmaan. Ilmoittautuminen: Jaana.kotro@mtt.fi

Vuoden lopussa päättyvän Vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen viljaketjussa -hankkeen rahoittajina ovat MMM Laatuketju, MTT, Agroteknologiaverkosto ja Inno-W. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Vilja-alan yhteistyöryhmä ja Pro Ruis ry.

Lisätietoja:
tutkija Jaana Kotro, MTT, puh. 029 531 7391, jaana.kotro@mtt.fi

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Lisätietoja www.mtt.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit