Kari Tiilikkala EFSA:n kasvinterveyslautakuntaan

MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) professori Kari Tiilikkala on valittu EFSA:n (European Food Safety Authority) kasvinterveyslautakuntaan. EFSA:n uuteen tehtäväalueeseen kuuluva lautakunta on perustettu selvittämään yhä kasvavia kasvitautiriskejä ja niiden arviointimenetelmiä. Eurooppaan saapuu vuosittain lukuisia kasvitauteja, jotka voivat vahingoittaa kasveja, kasvituotantoa tai biodiversiteettiä. 21 henkisen, kansainvälisen lautakunnan tehtävänä on arvioida ja määrittää tautiriskejä etukäteen, jotta ruokaketju pysyy turvallisena. KASVINSUOJELUA LUONNONMUKAISIN MENETELMIN Kasvinterveyslautakunta kehittää tauteja ennaltaehkäiseviä menettelyjä koko EU:n alueella ja varmistaa menetelmien tiedepohjan siten, että riskien hallinta ei vaaranna elintarviketurvallisuutta. – Suomelle on tärkeää rajoittaa tuhoojien leviämistä pohjoisille alueille eli säilyttää kansallinen kilpailuetu ja kasvinsuojeluaineiden suhteellisen vähäinen käyttö, Tiilikkala korostaa. EFSA:n asiantuntijana Tiilikkala pyrkii lisäämään oman tutkimusalueensa kansainvälistymistä. – Saan mahdollisuuden vaikuttaa luonnonmukaisten kasvinsuojelumenetelmien käytön edistämiseen Euroopassa ja kemikaalien käytön vähentämiseen EU:ssa hyväksyttyjen linjausten mukaisesti. Tämä on kuluttajien odottamaa kehitystä erityisesti niissä EU-maissa, joissa kemikaalien haitat ovat todellisia.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit