Kasvinviljelyn kannattavuusnousu jatkuu

Kasvinviljelyn suotuisa kannattavuuskehitys kohensi maatalous- ja puutarhayritysten keskimääräistä kannattavuutta vuonna 2007. Kannattavuus parani erityisesti kasvinviljelyvaltaisessa Etelä-Suomessa. B-tukialueen keskimääräinen kannattavuus oli paras kaikista tukialueista. Kotieläintuotannon kannattavuus heikkeni, minkä vuoksi kannattavuus aleni pohjoisimmassa Suomessa C3- ja erityisesti C4-tukialueella.

Tuotantosuunnittaiset ja tukialueittaiset tulos- ja kannattavuusennusteet vuodelle 2007 perustuvat MTT Taloustutkimuksen vuoden 2006 kannattavuuskirjanpitoaineistosta laskemiin tilakohtaisiin ennusteisiin vuodelle 2007.

YRITTÄJÄTULO KASVOI 13 PROSENTTIA

Maatalous- ja puutarhayritysten myyntituottojen ja tukien summa, kokonaistuotto, kasvoi noin 6 prosenttia, 110 500 euroon. Kasvu aiheutui myyntituottojen lähes 11 prosentin kasvusta, tukien pysyessä ennallaan. Tukien osuus kokonaistuotosta laski 38 prosenttiin.

Kustannukset kasvoivat noin 5 prosenttia, 87 500 euroon. Korvaukseksi yrittäjäperheen työlle ja omalle pääomalle jäi yrittäjätuloa lähes 23 000 euroa, joka oli 13 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Yrittäjänvoitto saadaan, kun yrittäjätulosta vähennetään yrittäjäperheen työstä 12,6 euron tuntipalkkatavoitteen mukaan laskettu palkkavaatimuskustannus sekä yrityksen omasta pääomasta 5 prosentin korkotavoitteen mukaan laskettu korkovaatimuskustannus. Yrittäjänvoitto oli aiempaa suurempi, mutta negatiivinen, 19 800 euroa, eli kaikkia tuotantokustannuksia ei edelleenkään kyetty kattamaan.

Kun yrittäjätulo jaetaan yrittäjäperheen palkka- ja korkovaatimusten summalla, saadaan kannattavuuskerroin, joka nousi 0,48:sta 0,54:ään. Yrittäjä saavutti siis 54 prosenttia tuntipalkkatavoitteesta ja korkotavoitteesta eli sai 6,8 euron tuntipalkan ja 2,7 prosentin koron omalle pääomalleen. Kannattavuuskerroin nousi viljatiloilla 0,72:een, muilla kasvinviljelytiloilla 0,76:een, ja puutarhatiloilla 0,62:een sekä laski sikatiloilla 0,56:een, lypsykarjatiloilla 0,47:ään ja muilla nautakarjatiloilla 0,24:ään.

Kannattavuus parani Etelä-Suomen A- ja B-tukialueilla vilja- ja myös muiden kasvinviljelytilojen merkittävän kannattavuuskohennuksen vuoksi. Erityisesti viljatiloilla kannattavuus on ollut vuosia heikko, joten yhden vuoden korkeampi kannattavuus ei vielä korvaa aiempien vuosien tappioita.

TULOKSET TALOUSTOHTORISTA

Yrityskohtaisesti lasketuissa ennusteissa huomioidaan tuote- ja kustannuserittäin vuonna 2007 tapahtunut panos- ja tuottajahintakehitys, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatomuutokset kasveittain. Saadut tilakohtaiset ennusteet painotettiin kuvaamaan 42 800 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia vuonna 2007. Malli ei huomioi vuoden aikana tapahtuneesta tilakoko- ja tuottavuuskehityksestä aiheutuvaa kannattavuuskehitystä.

Ennustetulokset on nähtävissä MTT:n Taloustohtorin kannattavuuskirjanpito verkkopalvelussa osoitteessa www.mtt.fi/taloustohtori

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Tilaa