Kaupan asema on vahvistunut lihamarkkinoilla

Kauppa on onnistunut viime vuosina kasvattamaan osuuttaan lihatuotteiden kuluttajahinnoista. Myös teollisuuden osuus on hieman kasvanut, mutta tuottajan ja verottajan saama osuus on sitä vastoin pienentynyt.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Kuluttajatutkimuskeskus ja Pellervon taloustutkimus PTT tutkivat laajasti suomalaisten elintarvikemarkkinoiden toimivuutta, tehokkuutta ja kilpailullisuutta. Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa pureuduttiin lihamarkkinoiden tilanteeseen.

Vuonna 2008 kaupan osuus lihatuotteiden verollisesta kuluttajahinnasta oli keskimäärin 28,7 prosenttia. Lihateollisuudella oli 33,6 prosentin osuus ja tuottajilla 23,2 prosentin osuus. Neljä vuotta myöhemmin, vuonna 2012, kaupan osuuteen oli kertynyt 2,6 prosenttiyksikön lisäys. Teollisuudenkin osuus oli kasvanut vajaalla prosenttiyksiköllä, mutta tuottajan osuus oli hieman laskenut. Kaupan aseman vahvistumista ovat edesauttaneet lihatuotteiden kansainvälisen kaupan kasvu, päivittäistavarakaupan keskittyminen sekä lihasektorin pitkään jatkunut erittäin tiukka kilpailutilanne.

– Kotimainen markkinatilanne, jossa kaksi kansainvälisesti toimivaa lihanjalostusyritystä kilpailevat toisiaan, pienempiään ja tuontiyrityksiä vastaan, on parantanut kaupan neuvotteluvoimaa suhteessa teollisuuteen, kertoo tutkimusta johtanut professori Jyrki Niemi MTT:stä.

Omat merkit lisäävät kaupan voimaa

Kaupan osuuden kasvamiseen on vaikuttanut myös kaupan omien merkkien lisääntyminen.
– Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että kauppa saa suuremman osan kuluttajahinnasta, mikäli tuote kuuluu sen omiin merkkituotteisiin, kertoo erikoistutkija Ari Peltoniemi Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Lihatuotteiden tuonnin kasvu ja alhaiset tuontihinnat ovat vaikeuttaneet kotimaisen lihantuotannon ja teollisuuden asemaa kaupan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

– Kauppa on saanut rutkasti lisää neuvotteluvoimaa ja mittakaavaetuja tekemällä suuria ostoja kansainvälisten hankintaorganisaatioiden kautta. Kauppa pystyi myös parhaiten hyödyntämään markkinatilanteen muutoksen ja elintarvikkeiden arvonlisäverokannan alentumisen vuonna 2009, tarkentaa PTT:n maatalousekonomisti Kyösti Arovuori.

Edessä suuri murros

Tutkijoiden mukaan kaupan osuus kuluttajahinnoista on todennäköisesti saavuttanut lakipisteensä. Tulevina vuosina perinteisellä kaupalla on edessään suuri murros, jossa verkkokaupan kasvu lisää hintakilpailua ja haastaa olemassa olevat toimintatavat.

Vuosina 2008–2012 lihan kuluttajahinnat nousivat Suomessa selvästi nopeammin kuin euromaissa keskimäärin. Eroa hintojen nousuvauhdissa selittävät niin tehdyt palkkaratkaisut, veromuutokset, hintamuutosten erilainen ajoittuminen kuin kaupan ja teollisuuden kotimaiset sopimuskäytännötkin.

Etenkin palkkaratkaisut, jotka tehtiin Suomessa vuosien 2008 ja 2012 välillä, poikkesivat merkittävästi keskieurooppalaisesta linjasta ja nostivat kaupan kustannuksia. Lihatuotteissa kaupan osuudesta runsas kolmannes kuluu palkkoihin ja henkilökuluihin.

Lisätietoja: 
professori Jyrki Niemi, MTT, puh. 029 531 7548, jyrki.niemi@mtt.fi
maatalousekonomisti Kyösti Arovuori, PTT, puh. 040 164 8191, kyosti.arovuori@ptt.fi
erikoistutkija Ari Peltoniemi, Kuluttajatutkimuskeskus, puh. 029 505 9018, ari.peltoniemi@ncrc.fi

Peltoniemi, A., Arovuori, K., Niemi, J & Pyykkönen, P. 2014. Lihasektorin hintarakenteet. PTT Työpapereita 160. on luettavissa osoitteessa: http://ptt.fi/fi/julkaisut/ptt-tyopapereita

10.6. Toimittajatilaisuuden materiaalit: www.mtt.fi/lihan_hinta

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus, www.mtt.fi
1.1.2015 MTT yhdistyy Metsäntutkimuslaitos Metlan, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalveluiden kanssa Luonnonvarakeskukseksi, www.luonnonvarakeskus.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Tilaa

Liitteet & linkit