Kirjolohen ”hiilipyrstönjälki” selvitetään

Kirjolohen kasvatuksen hiilijalanjälki sekä muut ympäristövaikutukset selvitetään laajassa yhteistutkimuksessa. Tutkijat tietävät jo sen, että kalankasvatuksen vesistöjä rehevöittävä vaikutus on kymmenen viime vuoden aikana vähentynyt huomattavasti rehujen ja ruokintamenetelmien kehittymisen ansiosta.

MTT:n johtamassa hankkeessa tutkitaan kirjolohen elinkaaren kaikkien vaiheiden ympäristövaikutukset vesistöjen rehevöitymisen, ilmastonmuutoksen sekä vesistöjen happamoitumisen ja alailmakehän otsonin muodostuminen osalta. Tarkasteltavana on niin rehujen ja niiden raaka-aineiden valmistus, pakkausten valmistus, kuljetukset, poikaslaitos kuin varsinainen kalankasvatus sekä perkaamo ja fileointi.

Viime keväänä alkaneessa hankkeessa ovat MTT:n lisäksi mukana Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Hanke toteutetaan yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kuten rehuteollisuuden, kalanjalostusteollisuuden ja ympäristölupaviranomaisten kanssa. Tutkimus kestää vuoden 2011 loppuun.

Vuosikymmenen takaiset tiedot ajan tasalle

RKTL ja SYKE tekivät vuosituhannen vaihteessa suomalaisen kirjolohenkasvatuksen elinkaariarvioinnin. Siinä selvitettiin kirjolohen tuotannon ympäristövaikutukset ja vertailtiin niitä karkealla tasolla sian- ja naudanlihan sekä luonnonkalan tuotannon ympäristövaikutuksiin.

Nyt alkanut tutkimus päivittää kymmenen vuoden takaiset tiedot. Uutena menetelmänä tutkimuksessa tarkastellaan myös käytäntöä, jossa ravinnekuormituksen kompensoimiseksi vesistöstä poistettaisiin ravinteita kalastamalla vähäarvoisia tai muuten vajaahyödynnettyjä kalakantoja. Kalankasvatuksen ympäristövaikutuksia ei ole aiemmin arvioitu tällä menetelmällä.

Ympäristövaikutukset suhteessa ravinnon laatuun

Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan kalan hiilijalanjälkeä suhteessa sen ja muiden vaihtoehtoisten ravintolähteiden ravintoarvosisältöön. Tässä tarkastelussa erityinen huomio kiinnitetään ravinnon rasvahappokoostumukseen.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista ja luotettavaa tietoa kalankasvatuksen ympäristövaikutuksista päätösten ja lupaohjauksen sekä kuluttajavalintojen pohjaksi.

Lisätietoja: tutkija Frans Silvenius, MTT, frans.silvenius@mtt.fi, puh. 040 847 2689 ja professori Sirpa Kurppa, MTT, sirpa.kurppa@mtt.fi, puh. 040 548 6968

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille. Lisätietoja www.mtt.fi

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit