Korkeat viljanhinnat eivät pelasta maatalouden kannattavuutta

Maa- ja puutarhatalouden kannattavuus heikkenee tänä vuonna, arvioi MTT päivitetyssä ennusteessaan. Kannattavuuskerroin alenee 0,40:stä 0,37:ään. Yrittäjätulo pienenee viime vuoteen verrattuna 7 prosenttia, 17 100 euroon yritystä kohti.

- Vaikka viljelykasvien hinnat ovat tänä syksynä kohonneet selvästi, heikot sadot vähentävät tilojen myyntituloja. Kotieläintiloilla rehujen kallistuminen puolestaan lisää kustannuksia, ja varsinkin maidon hinta jää viime vuodesta. Maatalouden kustannuskuormaa keventää kuitenkin lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja korkojen halpeneminen, kertoo tutkija Jukka Tauriainen MTT:stä.

Yrittäjätulo laskee seitsemän prosenttia

Maa- ja puutarhatalouden kokonaistuoton ennustetaan pysyvän viime vuoden tasolla, 123 900 eurossa, vaikka yritysten keskimääräisen viljelypinta-ala ennusteessa kasvaa 2 prosenttia, 54 hehtaariin. Tukien osuus kokonaistuotosta pysyy edelleen 38 prosentissa.

Tuotantokustannukset kasvavat 152 800 euroon eli prosentin edellisvuodesta. Lannoite- kasvinsuojelu- ja korkokustannukset ovat selvästi viime vuotta pienemmät. Sen sijaan rehu- ja energiakustannukset kasvavat.

Kun kokonaistuotosta vähennetään muut tuotantokustannukset paitsi yrittäjäperheen työstä ja omasta pääomasta aiheutuvat palkka- ja korkovaatimuskustannukset, jää yrittäjäperheelle yrittäjätuloa 7 prosenttia edellisvuotta vähemmän, noin 17 100 euroa vuodessa. Yrityksistä 25 prosenttia ei saa yrittäjätuloa lainkaan.

Kannattavuus heikkenee

Maa- ja puutarhatalouden kannattavuuskerroin osoittaa, kuinka yrittäjätulo kattaa yrittäjäperheen oman työn palkkavaatimuskustannuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen.

Kannattavuuskertoimen ennustetaan alenevan 0,37:ään eli yrittäjätulo kattaa 37 prosenttia palkka- ja korkotuottotavoitteista. Näin yrittäjä saisi 5,1 euron korvauksen työtunnille ja 1,9 prosentin koron omalle pääomalle. Vaikka maitotilojenkin kannattavuuskertoimen ennustetaan alenevan 0,51:een, on se tuotantosuunnista kannattavin. Viljatilojen kannattavuuskertoimeksi ennustetaan 0,12. Vain 11 prosentilla tiloista tuotanto on voitollista, eli näillä saavutetaan myös tavoitteena olleet 13,8 euron korvaus työtunnille ja 5 prosentin korko omalle pääomalle.

Jos yrittäjätulosta vähennetään yrittäjäperheen työpanoksesta aiheutuva kustannus 13,8 euron tuntipalkkaa käyttäen, jää kokonaispääoman tuottoprosentti negatiiviseksi, -3,5 prosenttiin. Jos taas yrittäjätulosta vähennetään oman pääoman kustannus 5 prosentin mukaan, yrittäjäperheen 2 364 työtunnille jää 1,5 euroa työtuntiansiota. Keskimäärin maatalousyrityksessä tehdään töitä 6,5 tuntia vuoden jokaiselle päivälle jaettuna.

Ennusteet Taloustohtorissa

Vuoden 2010 tulokset perustuvat 970 kirjanpitotilalle tehtyihin yrityskohtaisiin ennusteisiin, joissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatomuutokset kasveittain.

Tilat tuottavat samat tuotteet samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempana vuonna. Yksittäisten tilojen tuloksista lasketaan 36 900 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen painotetut keskiarvotulokset. Vaikka laskelmissa yksittäisten tilojen koko on ennallaan, painottamisella ennusteessa kyetään huomioimaan tilakoon kasvu. Vuoden 2010 ennustetulokset perustuvat vuoden 2009 ennakkotuloksille, joissa 28 prosenttia yritysten tilinpäätöksistä on lopullisia.

Yksityiskohtaiset ennustetulokset on nähtävissä MTT:n Taloustohtori -sivustolla maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa (www.mtt.fi/taloustohtori).

Lisätietoja:
tutkija Jukka Tauriainen, MTT, puh. 044 073 9397,
jukka.tauriainen@mtt.fi

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille. Lisätietoja www.mtt.fi

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit