Maa- ja puutarhatalous kannattavuuskriisissä

Maa- ja puutarhatalouden kannattavuus romahtaa tuottajahintojen noususta huolimatta tänä vuonna kaikissa tuotantosuunnissa kohonneiden tuotantokustannusten ja heikohkojen satonäkymien myötä. Kannattavuuskerroin putoaa 0,6:sta 0,36:een vuonna 2008. Tämä ilmenee MTT Taloustutkimuksen kannattavuuskirjanpidon ennusteista vuosille 2007 ja 2008.

Maatalous- ja puutarhayritysten myyntituottojen ja tukien summa, kokonaistuotto, kasvaa ennusteen mukaan vuonna 2008 noin 3 prosenttia. Keskimääräinen tilaa kohti laskettu kokonaistuotto on 122 600 euroa. Tukien osuus kokonaistuotosta laskee 36 prosenttiin.

Kustannukset kasvavat kuitenkin 13 prosenttia, 106 800 euroon. Vuonna 2008 yrittäjäperheen työlle ja omalle pääomalle jää korvaukseksi yrittäjätuloa 15 800 euroa vuodessa. Vuoden 2007 ennakkotuloksissa yrittäjätulo on 25 700 euroa, korkein kymmeneen vuoteen.

Yrittäjänvoitto saadaan, kun yrittäjätulosta vähennetään yrittäjäperheen 2 500 työtunnista aiheutuva laskennallinen palkkavaatimuskustannus sekä yritykseen sitoutuneesta 226 000 euron omasta pääomasta 5 prosentin mukaan laskettu korkovaatimuskustannus. Yrittäjänvoitto on vuonna 2008 negatiivinen, -27 800 euroa. Kaikkia tuotantokustannuksia ei näin ollen kyetä kattamaan.

YRITTÄJÄTULO ALIMMILLAAN KYMMENEEN VUOTEEN

Kun yrittäjätulo jaetaan yrittäjäperheen palkka- ja korkovaatimusten summalla, saadaan kannattavuuskerroin. Vuonna 2006 kannattavuuskerroin oli 0,48 ja ennakkotulosten mukaan se nousi 0,60:een vuonna 2007. Tänä vuonna se laskee 0,36:een. Yrittäjä saavuttaa näin 36 prosenttia tuntipalkkatavoitteesta ja korkotavoitteesta eli saa 4,7 euron tuntipalkan ja 1,8 prosentin koron omalle pääomalle.

Vuonna 2008 kannattavuus heikkenee eniten puutarhataloudessa, naudanlihantuotannossa sekä sikataloudessa vuoteen 2006 verrattuna. Puutarhataloudessa ja naudanlihantuotannossa kannattavuuskerroin painuu vuonna 2008 keskimäärin lähes nollaan, jolloin yrittäjätuloa ei jää lainkaan. Maidontuotannossa ja viljantuotannossa päästään noin 0,45:een.

Kannattavuus heikkeni kaikilla tukialueilla vuonna 2008, vuoteen 2006 verrattuna eniten B-tukialueella sekä pohjoisimmilla C3- ja C4-tukialueilla. Maatalous- ja puutarhatuotannon kannattavuus on maan eri tukialueilla kutakuinkin sama

TULOKSET TALOUSTOHTORISSA

Ennustetulokset perustuvat 1000 kirjanpitotilalle vuosille 2007 ja 2008 tehtyihin yrityskohtaisiin ennusteisiin, joissa huomioitiin tapahtuneet ja odotettavissa olevat panos- ja tuottajahintamuutokset, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatomuutokset kasveittain. Vuoden 2007 yrityskohtaisista laskelmista 29 prosenttia on toteutuneita tilinpäätöksiä. Tilakohtaiset tulokset on painotettu kuvaamaan 40 600 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia vuosina 2007 ja 2008. Tilakohtaisissa ennusteissa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan ja ne tuottavat samoja tuotteita ja samoilla tuotantopanoksilla kuin edellisvuonna.

Ennustetulokset ja kattavat laskelmat ovat nähtävissä MTT:n Taloustohtori-verkkosivustolla (www.mtt.fi/taloustohtori), johon on koottu MTT Taloustutkimuksen kannattavuuskirjanpitoon liittyviä verkkopalveluita. Ennustetuloksia päivitetään jatkossa kuukausittain tilinpäätöslaskennan edistyessä.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit