Maanviljelijöiden tulot laskevat vaikka ruuan hinta nousee

Maatalouden tuottajahinnat eivät pysy vuonna 2011 tuotantopanosten hinnannousun perässä. Lannoitteiden, polttoaineiden ja rehujen kallistuminen mittaa myyntituottojen kasvun ulos viljelijän kukkarosta. MTT ennustaa, että tänä vuonna maa- ja puutarhatalousyritysten keskimääräinen yrittäjätulo pienenee yli 20 prosenttia edellisvuodesta.

Maa- ja puutarhatalouden kokonaistuoton ennustetaan kasvavan vajaat kolme prosenttia, 139 500 euroon yritystä kohti. Tuottoja kasvattavat ruuan hinnan nousun seurauksena kotieläintuotteiden tuottajahintojen nousu sekä odotettavissa oleva edellisvuotta suurempi viljasato.

Tuotantokustannukset kasvavat 6 prosenttia edellisvuodesta 167 200 euroon. Lannoite- ja polttoainekustannukset ovat selvästi edellisvuotta korkeammat. Lihanhinnan nousun myötä myös kotieläinten hankintakustannukset kasvavat.

Kun kokonaistuotosta vähennetään muut tuotantokustannukset paitsi yrittäjäperheen työstä ja omasta pääomasta aiheutuvat palkka- ja korkovaatimuskustannukset, jää yrittäjäperheelle yrittäjätuloa 21 prosenttia edellisvuotta vähemmän, noin 19 100 euroa vuodessa.

Sikatalous hintakurimuksessa

Maa- ja puutarhatalouden kannattavuuskerroin osoittaa, kuinka yrittäjätulo kattaa yrittäjäperheen oman työn palkkavaatimuskustannuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen.

Kannattavuuskertoimen ennustetaan alenevan 0,52:sta 0,41:ään eli yrittäjätulo kattaa 41 prosenttia palkka- ja korkotuottotavoitteista. Näin yrittäjä saisi 5,9 euron korvauksen työtunnille ja 2,1 prosentin koron omalle pääomalle.

Vaikka maitotilojenkin kannattavuuskertoimen ennustetaan heikkenevän 0,58:aan, on se tuotantosuunnista kannattavin. Viljatilojen kannattavuuskertoimen ennustetaan alenevan 0,25:een ja sikatilojen 0,33:een. Sikatilojen kannattavuutta heikentää erityisesti alhainen tuottajahinta sekä rehujen kallistuminen.

Jos yrittäjätulosta vähennetään yrittäjäperheen työpanoksesta aiheutuva kustannus 14,3 euron tuntipalkkaa käyttäen, jää kokonaispääoman tuottoprosentti negatiiviseksi, -2,8 prosenttiin. Jos taas yrittäjätulosta vähennetään oman pääoman kustannus 5 prosentin mukaan, yrittäjäperheen 2 317 työtunnille jää 2,4 euroa työtuntiansiota.

Ennusteet Taloustohtorissa

Vuoden 2011 ennustetulokset perustuvat 960 kannattavuuskirjanpitotilalle tehtyihin yrityskohtaisiin ennusteisiin, joissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatomuutokset kasveittain. Tilat tuottavat samat tuotteet samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempana vuonna. Yksittäisten tilojen tulokset painotetaan kuvaamaan 35 900 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia. Vaikka laskelmissa yksittäisten tilojen koko on ennallaan, painottamisella ennusteessa on huomioitu myös tilakoon kasvu.

Yksityiskohtaiset ennustetulokset on nähtävissä MTT:n Taloustohtori -sivustolla maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa (www.mtt.fi/taloustohtori).

Lisätietoja:
tutkija Jukka Tauriainen, MTT, puh. 0440 739 397, jukka.tauriainen@mtt.fi

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille. Lisätietoja www.mtt.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit