Maatalouden kannattavuuden alamäki jatkuu

MTT Taloustutkimuksen ennusteen mukaan maatalous- ja puutarhayritysten kannattavuus heikkeni kaikissa tuotantosuunnissa ja kaikilla tukialueilla vuonna 2006. Tukien ja myyntituottojen kasvu ei riittänyt kattamaan tuotantokustannusten nousua. Tulokset pohjautuvat vuoden 2005 kannattavuuskirjanpitoaineiston perusteella laskettuun ennusteeseen tilivuodelle 2006.

Yritysten kokonaistuotto kohentui 0,4 prosenttia 97 700 euroon. Tuotantokustannus kasvoi kuitenkin 3,5 prosenttia 125 100 euroon. Kokonaistuoton ja tuotantokustannusten erotus, yrittäjänvoitto painui negatiiviseksi, 27 400 euroon.

Viljelijäperheen työlle ja omalle pääomalle korvaukseksi jäävä yrittäjätulo (maataloustulo) laski 19 prosenttia ja oli 15 100 euroa yritystä kohti tilivuonna 2006.

TYÖTUNTIANSIO KAKSI EUROA

Kun yrittäjätulo jaetaan palkka- ja korkovaatimusten summalla, saadaan kannattavuuskerroin. Kannattavuuskerroin aleni keskimäärin 0,44:stä 0,36:een. Yrittäjä saavutti siis 36 prosenttia 12,4 euron tuntipalkkatavoitteesta ja 5 prosentin korkotavoitteesta. Kerroin oli lypsykarjatiloilla 0,41, muilla nautakarjatiloilla 0,33, sikatiloilla 0,51, puutarhatiloilla 0,41, viljatiloilla 0,16 ja muilla kasvinviljelytiloilla 0,36.

Kun yrittäjätulosta vähennetään oman pääoman korkovaatimus, saadaan työansioksi 5 350 euroa vuodessa. Kun se jaetaan vuosittaisella työtuntimäärällä, saadaan palkansaajien tuntiansioihin vertailukelpoinen käsite, työtuntiansio, joka oli maataloudessa 2,0 euroa.

TALOUSTOHTORISTA TARKENTUVAT ENNUSTETULOKSET

Tulokset on laskettu MTT Taloustutkimuksessa kehitetyllä ennustemallilla. Tulosennusteet perustuvat vuoden 2005 kannattavuuskirjanpitoaineistosta laskettuihin tilakohtaisiin ennusteisiin. Niissä huomioidaan tuote- ja kustannuserittäin vuoden 2006 panos- ja tuottajahintakehitys, tukimuutokset tukilajeittain sekä alueittaiset keskisatomuutokset kasveittain. Saadut tilakohtaiset ennusteet painotetaan kuvaamaan 44 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia vuonna 2006. Malli ei huomioi vuoden aikana tapahtuneen tilakoko- ja tuottavuuskehityksen vaikutuksia taloudellisiin tuloksiin.

Ennustetulokset ovat nyt nähtävissä kaksi kuukautta sitten julkistetussa MTT:n Taloustohtori-verkkopalvelussa. Palvelua on kehitetty myös siten, että tiloille laskettuja ennusteita korvataan todellisilla tilinpäätöksillä sitä mukaa, kun tilivuoden 2006 aineistokeräys etenee. Tarkastustilanne ja täsmentyvät ennustetulokset ovat jatkuvasti nähtävissä Taloustohtori-palvelussa osoitteissa www.mtt.fi/taloustohtori ja www.mtt.fi/kannattavuuskirjanpito.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit