Maataloustulo laski odotetusti

Maataloustulo laski viime vuonna runsaat kahdeksan prosenttia edellisestä vuodesta, kertoo MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) maa- ja puutarhatalouden kokonaislaskelma. Vuoden 2006 maataloustulo jää 893 miljoonaan euroon, kun se vuonna 2005 oli 975 miljoonaa euroa.

Maataloustulon lasku oli ennakkoarvion mukainen. Markkinoilla ja maatalouden tukipolitiikassa ei tapahtunut vuoden 2006 aikana odottamattomia muutoksia.

Maataloustulo mittaa viljelijöiden omalle työlleen ja pääomalleen saamaa korvausta. Se lasketaan vähentämällä maatalouden kokonaistuotosta maatalouden kokonaiskustannukset.

KUSTANNUSTEN NOUSU JATKUI

Vuoden 2006 maataloustulo laski, koska kokonaiskustannukset nousivat lähes neljä prosenttia ja kokonaistuoton kasvu jäi alle prosenttiin. Kustannuksia nosti erityisesti kallistuneen öljyn siivittämä tuotantopanoshintojen nousun jatkuminen. Kokonaistuottoa kasvattivat lähinnä puutarhatuotto, joka kasvoi yli neljä prosenttia sekä tuet, joiden määrä kasvoi runsaat kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Maa- ja puutarhatalouden kokonaistuotto nousi viime vuonna ensimmäisen kerran EU- jäsenyysaikana yli neljän miljardin euron. Maa- ja puutarhatalouden myyntituotot olivat runsaat 2,1 miljardia euroa ja tuet lähes 1,9 miljardia euroa. Kokonaiskustannukset nousivat yli 3,1 miljardin euron.

VILJOJEN JA ÖLJYKASVIEN HINNAT NOSTEESSA

Kotieläintuotto pysyi vuonna 2006 edellisvuoden tasolla, koska naudan teurastuottojen kasvu korvasi maidon ja siipikarjanlihan lievästi alentuneita tuottoja. Naudanlihasta saatu tuotto nousi vajaat seitsemän prosenttia suotuisan hintakehityksen seurauksena. Kolmen prosentin suuruisesta noususta huolimatta naudanlihan tuottajahinta jäi selvästi alle EU:n keskihinnan.

Tuottajahintojen nousu ja ohrakaupan kasvu nostivat viljasta saatavia myyntituloja noin neljä prosenttia, vaikka kokonaissato jäi selvästi pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Viljoista kuitenkin maksettiin vuonna 2006 keskimäärin yhdeksän prosenttia edellisvuotta korkeampaa hintaa. Öljykasviviljelyn tuotot nousivat peräti 42 prosenttia, kun kauppaan tuleva määrä lisääntyi lähes 20 prosenttia ja tuottajahinnat nousivat noin 18 prosenttia.

KASVIHUONETUOTANNON ARVO NOUSI SELVÄSTI

Puutarhatuotannon arvo nousi edellisvuodesta yli neljä prosenttia. Avomaan tuotannon arvo laski lievästi, mutta kasvihuonetuotannon tuotto kasvoi yli seitsemän prosenttia. Kasvukauden 2006 kuivuus pienensi useimpien avomaavihannesten satoja, mutta vähäisempi tarjonta heijastui hintoihin, jotka olivat edellisvuotta selvästi korkeammat. Puutarhatuotteiden kysyntää lisäsi myös kotipuutarhojen satojen jääminen vähäiseksi kuivuuden ja puutteellisen kastelun takia.

Avomaantuotannon kuivuuden aiheuttamat sadonalennukset heijastuivat myös kasvihuonetuotannon kysyntään. Kuluttajat korvasivat tavanomaista enemmän avomaanvihanneksien kulutusta kasvihuonevihanneksilla. Näin ollen kasvihuonevihannesten kysyntä pysyi hyvänä kesäkauden ja hinta oli edellisvuotta korkeampi.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit