Maataloustulo nousee

Maataloustulo nousee tänä vuonna vajaat viisi prosenttia, arvioi MTT ennakkolaskelmassaan. Vuoden 2009 maataloustulo on noin 0,84 miljardia euroa, kun se viime vuonna oli poikkeuksellisen voimakkaan laskun jälkeen 0,80 miljardia euroa. Tulonousun taustalla on erityisesti tarvikekustannusten lasku. MTT:n arvion mukaan maa- ja puutarhatalouden tuotot laskevat kuluvana vuonna lähes kuusi prosenttia ja kustannukset lähes kahdeksan prosenttia. Yhteisvaikutuksena maataloustulo kasvaa. Maataloustulo mittaa korvausta, jonka yrittäjäperhe saa omalle työlleen ja pääomalleen. Se lasketaan vähentämällä maatalouden kokonaistuotosta maatalouden kokonaiskustannukset. TARVIKEKUSTANNUKSET REILUSTI ALAS Maa- ja puutarhatalouden kokonaistuotto on tänä vuonna 4,3 miljardia ja kokonaiskustannukset 3,4 miljardia euroa. Kokonaiskustannuksia laskevat erityisesti väkilannoitteiden ja väkirehujen edellisvuotta edullisemmat hinnat ja pienemmät käyttömäärät. Poltto- ja voiteluainekustannukset laskevat runsaan neljänneksen hinnan alentumisen seurauksena. Myös rakentamisesta aiheutuvat kustannukset laskevat selvästi. Yleisen korkotason lasku vähentää vieraasta pääomasta johtuvia korkokustannuksia. VILJOJEN JA MAIDON TUOTOT LASKEVAT SELVÄSTI Viljan hintojen lasku vähentää kasvinviljelystä saatavia tuottoja, vaikka kokonaissato on edellisvuotta suurempi. Öljykasvien kokonaistuotossa ei tapahdu merkittävää muutosta lisääntyneen viljelyalan takia. Kasvinviljelytuottojen arvioidaan laskevan neljänneksen edellisestä vuodesta. Maidon tuotantomäärän arvioidaan kasvavan hiukan, mutta keskihinta jää maitotuotteiden maailmanmarkkinahintojen laskun myötä huomattavasti edellisvuotta alemmalle tasolle. Myös lihasta saatavat myyntituotot laskevat, koska sian- ja siipikarjanlihan tuotanto kääntyy laskuun usean nousuvuoden jälkeen, ja hintojen arvioidaan pysyvän ennallaan. Naudanlihan tuotantomäärä nousee hiukan samoin kuin tuottajahinta. Kananmunien tuotantomäärä kääntyy laskuun ja tuottajahinta laskee selvästi edellisvuodesta. PUUTARHATULOSSA PIENI KASVU Puutarhatuotannon myyntituottojen arvioidaan laskevan edellisvuodesta neljä prosenttia. Laskua on sekä kasvihuone- ja avomaatuotannossa. Kustannusten huomattava lasku keskeisissä tuotantopanoksissa on merkittävä, joten puutarhatulo on noin neljä prosenttia edellisvuotta suurempi. MTT arvioi, että maa- ja puutarhataloustuotteiden myyntituloista kertyy tänä vuonna 2,3 miljardia euroa, mikä on lähes yhdeksän prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Kotieläintuotannon osuus myyntituloista on runsaat 68 prosenttia, kasvinviljelyn vajaat 14 prosenttia ja puutarhatalouden vajaat 18 prosenttia. Maa- ja puutarhatalouden saama tukisumma pysyy lähes viime vuoden tasolla noin 1,9 miljardissa eurossa.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Tilaa