Maataloustulo nousi lähes 10 prosenttia

Maataloustulo nousi viime vuonna vajaat kymmenen prosenttia edellisestä vuodesta, kertoo MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) maa- ja puutarhatalouden kokonaislaskelma. Vuoden 2007 maataloustulo ylsi 988 miljoonaan euroon, kun se vuonna 2006 jäi noin 900 miljoonaan euroon.

Maataloustulo, joka mittaa maatalousyrittäjien omalle työlleen ja omalle pääomalleen saamaa korvausta, kohosi ensimmäisen kerran sitten vuoden 2002 jälkeen. Noususta huolimatta maataloustulo jäi vuonna 2007 edelleen lähes 14 prosenttia alemmaksi kuin vuonna 2002.

REHUKUSTANNUKSET SÖIVÄT TUOTTOJA

Nousun taustalla on tuottajahintojen nousu sekä kasvinviljely- että kotieläintuotannossa. Maa- ja puutarhatalouden tuet sitä vastoin pienenivät hiukan edellisvuodesta.

Kustannusten nopea kohoaminen jatkui viime vuonna ja nakersi lähes kaksi kolmasosaa tuoton kasvusta. Kokonaiskustannukset nousivat yli viisi prosenttia lähes 3,3 miljardiin euroon. Kustannuksia kohottivat erityisesti rehukustannukset, joissa nousu oli erityisen voimakasta vuoden 2007 lopussa. Myös rakentamisen hinnat nousivat edelleen yleistä inflaatiovauhtia nopeammin. Lisäksi yleinen korkotason nousu sekä kasvava velkakanta lisäsivät korkokustannuksia.

VILJATUOTOISSA HURJA KASVU

Maa- ja puutarhatalouden kokonaistuotto oli MTT:n laskelman mukaan viime vuonna runsaat 4,3 miljardia euroa, mikä on lähes seitsemän prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tuottoa kasvattivat erityisesti viljan, maidon, lihan ja kananmunien tuottajahintojen nousu.

Viljojen myyntituotot lähes kaksinkertaistuivat vuonna 2007. Tuottoja nostivat sekä hyvän sadon seurauksena suuri markkinoille tullut viljamäärä että yli 50 prosenttia noussut keskihinta. Viljan hintojen odotetaan pysyvän korkeana myös kuluvana vuonna, sillä tarjontaa on maailmalla niukasti suhteessa kysyntään.

Sianlihasta maksettiin vuonna 2007 keskimäärin viisi prosenttia, naudanlihasta neljä prosenttia ja siipikarjanlihasta kaksi prosenttia korkeampaa hintaa kuin edellisvuonna. Tuottoja kasvattivat lisäksi sian- ja siipikarjalihantuotannon kasvu.

Maidon tuottajahinnan kahdeksan prosentin nousu kasvatti maidosta saatavia myyntituloja lähes kuudella prosentilla, vaikka tuotantomäärä jäi kaksi prosenttia edellisvuotta alemmaksi.

KASVIHUONETUOTANTO HEIKENSI PUUTARHATALOUDEN TUOTTOJA

Puutarhatuotannosta saatavat tuotot nousivat edellisvuodesta vain runsaat puoli prosenttia. Avomaan tuotannon arvo nousi selvästi, mutta kasvihuonetuotannon tuotto laski yli neljä prosenttia. Marja- ja omenasato jäi keskinkertaiseksi. Sateisten säiden myötä harmaahome pilasi osan mansikkasadosta. Edellisvuotta korkeampi mansikan hinta tosin kompensoi osan sadonmenetyksistä.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.