Maataloustulolle jo neljäs vuosi alamäkeä

Maataloustulo laskee tänä vuonna lähes seitsemän prosenttia, arvioi MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ennakkolaskelmassaan. Syynä ovat kustannusten kasvu ja myyntitulojen pieneneminen. Maa- ja puutarhatalousyrittäjien kustannukset kasvavat kuluvana vuonna runsaat kolme prosenttia. Samaan aikaan markkinoilta saatavat tuotot laskevat runsaan prosentin ja tuet puolestaan nousevat yli neljä prosenttia.

MTT:n arvion mukaan vuoden 2006 maataloustulo jää noin 860 miljoonaa euroon, kun se viime vuonna ylsi 925 miljoonaan euroon. Maataloustulo, joka mittaa maatalousyrittäjien omalle työlleen ja omalle pääomalleen saamaa korvausta, pienenee näin ollen jo neljättä vuotta peräkkäin. Reaalisin hinnoin laskien maataloustulo on vuonna 2006 lähes 28 prosenttia alempi kuin vuonna 2002.

NAUDANLIHAN TUOTTAJAHINTA NOSTEESSA

Maa- ja puutarhatalouden myyntituottojen pienentyminen on seurausta pääasiassa viljantuotannon ja avomaan vihannestuotannon alentumisesta kuivuuden takia. Kokonaistuottoa vetää alaspäin myös siipikarjanlihantuotannon yli kahdeksan prosentin lasku, kun sekä hinta että tuotanto ovat laskussa. Sianlihasta saatavat tulot alenevat, koska ennakko-odotuksista huolimatta tuottajahinta jää yli kolme prosenttia edellisvuotta alemmaksi. Suomen sianlihan tuottajahinta onkin ollut kuluvana vuonna EU:n alhaisimpia. Sianlihan hyvä kysyntätilanne Keski-Euroopassa aiheuttaa nousupaineita myös Suomen tuottajahintoihin.

Naudanlihasta saatavat tulot sen sijaan kasvavat tänä vuonna tuottajahintojen maltillisen nousun seurauksena. Silti Suomen hinnat ovat jääneet selvästi jälkeen EU:n keskihinnoista. Naudanlihan tuottajahinnat ovat olleet EU-maissa viimeisen vuoden ennätyskorkealla tasolla. Naudanlihamarkkinoiden myötätuulessa ylijäämävarastot on purettu, eikä tuotanto ole enää kasvussa. EU on nyt naudanlihan alituotantoaluetta. Alituotannon lisäksi hintoja on kuluvana vuonna vahvistanut suu- ja sorkkataudista johtuva brasilialaisen lihan osittainen tuontirajoitus. Hintojen odotetaan nousevan Suomessakin ensi vuonna.

ENERGIAKUSTANNUKSET NOUSEVAT EDELLEEN

Maa- ja puutarhatalouden kokonaiskustannuksia nostaa erityisesti kallistuneen öljyn siivittämä tuotantopanoshintojen nousu. Poltto- ja voiteluaineiden sekä lannoitteiden hinnat jatkoivat nopeaa kohoamistaan kuluvana vuonna. Myös koneiden ja rakentamisen hinnat nousevat edelleen yleistä inflaatiovauhtia nopeammin. Tämän vuoden kuiva kesä nostaa puolestaan rehukustannuksia, kun kotoisia rehuja joudutaan korvaamaan ostorehuilla.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Tilaa

Liitteet & linkit