Maataloustuloon roima pudotus

Maataloustulo laskee tänä vuonna vajaat 23 prosenttia, arvioi MTT ennakkolaskelmassaan. Laskelman mukaan vuoden 2008 maataloustulo jää noin 800 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna ylsi 1 028 miljoonaan euroon.

Laskun syynä on kustannusten nopea kasvu. MTT:n arvion mukaan maa- ja puutarhatalouden tuotot kasvavat kuluvana vuonna yli kuusi prosenttia, mutta samaan aikaan kustannukset kasvavat lähes 15 prosenttia. Yhteisvaikutuksena maataloustulo pienenee.

Maataloustulo mittaa korvausta, jonka yrittäjäperhe saa omalle työlle ja omalle pääomalle. Se lasketaan vähentämällä maatalouden kokonaistuotosta maatalouden kokonaiskustannukset.

KUSTANNUKSET NOUSEVAT LÄHES 15 PROSENTTIA

Maa- ja puutarhatalouden kokonaistuotto on tänä vuonna 4,5 miljardia ja kokonaiskustannukset 3,7 miljardia euroa. Kokonaiskustannuksia nostavat erityisesti väkilannoitteet, joiden hinnat lähes kaksinkertaistuvat edelliseen vuoteen verrattuna. Hintojen nousun taustalla ovat sekä lannoiteraaka-aineiden hintojen nousu että lannoitteiden kysynnän vahva kasvu maailmalla.

Öljyn hinnan nousun seurauksena maa- ja puutarhatalouden poltto- ja voiteluainekustannukset kohoavat kuluvana vuonna yli 40 prosenttia. Kustannuksia kasvattavat lisäksi rehukustannukset, jotka nousivat vuoden 2008 alkupuolella. Myös rakentamisen hinnat nousevat edelleen yleistä inflaatiovauhtia nopeammin. Yleinen korkotason nousu sekä kasvava velkakanta lisäävät puolestaan korkokustannuksia.

MAIDON TUOTTAJAHINTA NOUSEE

Maa- ja puutarhatalouden kokonaistuottoa kasvattavat maidon, sianlihan ja kananmunan tuottajahintojen nousu sekä siipikarjalihantuotannon kasvu. Hyvän maailmanmarkkinatilanteen siivittämänä maidon tuottajahinta kohoaa Suomessa tänä vuonna yli 20 prosenttia viime vuodesta. Maidontuotanto jatkaa silti vähentymistään, koska kustannusten vauhdikas kasvu syö tuottajahinnan tuoman tuoton nousun.

Myös lihasta saatavat myyntituotot kasvavat, sillä sian ja naudanlihan tuottajahinnat nousevat tänä vuonna noin 9-10 prosenttia ja siipikarjalihan noin 15 prosenttia. Lihantuotannon kannattavuus on kuitenkin kriisissä rehukustannusten ja muiden tuotantopanoshintojen nopean nousun seurauksena. Tuottajahinnat eivät ole nousseet kustannusten nousua vastaavasti.

Puutarhatuotannon myyntituotto nousee edellisvuodesta kolme prosenttia. Kasvihuonetuotannon myyntituotot nousevat vain lievästi, mutta myyntituotot avomaatuotannosta kasvavat kuusi prosenttia. Tuotot nousevat pääosin marjojen ja hedelmien tuotantomäärien ja tuottajahintojen nousun vetäminä.

MTT arvioi, että maa- ja puutarhataloustuotteiden myyntituloista kertyy tänä vuonna 2,6 miljardia euroa, mikä on lähes kymmenen prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kotieläintuotannon osuus myyntituloista on 1,7, kasvinviljelyn vajaa 0,5 ja puutarhatalouden 0,4 miljardia euroa. Maa- ja puutarhatalouden saama tukisumma pysyy viime vuoden tasolla noin 1,9 miljardissa eurossa.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.