Maatilojen tulokset heikkenivät myös viime vuonna

Taloustohtorista tuorein kannattavuustieto

Maa- ja puutarhatalouden aleneva kannattavuuskehitys jatkuu jo neljättä vuotta. Viime vuoden kokonaispääoman tuottoprosentti oli negatiivinen, keskimäärin -4,3 prosenttia. Tiedot selviävät MTT Taloustutkimuksen uudesta julkiseen käyttöön avatusta Taloustohtori-verkkopalvelusta.
– Maatalouden kannattavuus on tasoltaan heikko ja kehityssuunta on huolestuttava, toteaa kannattavuuskirjanpitopalvelusta vastaava laskentatoimen päällikkö Arto Latukka MTT:stä (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus).

Maatalous- ja puutarhayritysten kokonaistuotto kasvoi viime vuonna 1,4 prosenttia 97 300 euroon. Myyntituotot laskivat kolme prosenttia, mutta tuet kompensoivat menetyksiä kasvamalla edellisvuodesta lähes viisi prosenttia 40 000 euroon tilaa kohti.

Tilakohtaiset kustannukset kasvoivat lähes kolme prosenttia 78 600 euroon. Yrittäjäperheen työlle ja omalle pääomalle jäi näin korvaukseksi maataloustuloa vuonna 2005 keskimäärin 18 700 euroa, jossa laskua on 5,5 prosenttia edellisvuoteen. Kun maataloustulosta vähennetään työtunteihin ja 12,3 euron tuntipalkkaan perustuva yrittäjäperheen työn palkkavaatimus sekä 5 prosentin korkoon perustuva oman pääoman korkovaatimus, jää jäljelle tuotantokustannukset kokonaisuudessaan huomioonottava yrittäjänvoitto. Se painui negatiiviseksi -23 600 euroon.

TYÖTUNTIANSIO ALLE NELJÄ EUROA

Kun maataloustulo jaetaan palkka- ja korkovaatimusten summalla, saadaan kannattavuuskerroin. Se laski 0,44:n tasolle eli keskimäärin yrittäjä saavutti 44 prosenttia palkka- ja korkotavoitteista eli 5,4 euron tuntipalkan ja 2,2 prosentin koron pääomalleen. Jos omalle pääomalle lasketaan 5 prosentin korko, jäi työansioksi vain 3,4 euroa tunnilta. Noin 10 prosentilla yrityksistä omalle pääomalle saatiin yli viiden prosentin korko sekä työtunnille yli 12,3 euron korvaus.

Latukan mukaan tuet eivät yksinään mahdollista kannattavan tuotannon saavuttamista, vaan kaikki muutkin osa-alueet on hyödynnettävä. Kustannuksia on yritettävä pitää kurissa ja tuotteista on saatava parempi hinta. Myös tuottavuutta on edelleen nostettava sekä pyrittävä hyödyntämään suuremman tilakoon tuomia etuja.
– Maatalousyrittäjien mahdollisuudet vaikuttaa sektorin ulkopuolelta tuleviin kustannuspaineisiin ovat kuitenkin rajalliset, eikä yrittäjä voi siirtää kustannusnousua tuotehintoihin, hän muistuttaa.

Suuret yritykset olivat kannattavampia kuin pienet, ja kannattavuus parani etelästä pohjoista kohti mentäessä. Osin tämä johtuu tuotantosuuntien eroista. Sikatiloilla kannattavuuskerroin kohentui 0,74:een ja viljatiloilla se laski 0,26:een. Yritysten vakavaraisuus laski, mutta oli edelleen hyvä, oman pääoman osuus koko pääomasta oli 73 prosenttia.

TALOUSTOHTORISTA TIUKKAA FAKTAA

Tiedot perustuvat MTT Taloustutkimuksen kannattavuuskirjanpitotuloksiin, jotka ovat nyt nähtävissä MTT:n uudesta Taloustohtori-verkkopalvelusta (www.mtt.fi/kannattavuuskirjanpito ja www.mtt.fi/taloustohtori). Palvelusta saa tilivuodesta 1998 lähtien mm. eri tuotantosuuntia ja tilakokoja edustavien yritysten keskiarvotilinpäätöslaskelmat käyttäjän vapaasti valitsemia alueluokituksia käyttäen. Yksittäisten tilojen tuloksia palvelu ei tarjoa.

Tulokset lasketaan noin 900 yrityksen luvuista painotettuna, jolloin ne ovat yleistettävissä kuvaamaan Suomen 44 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia. Tuloslaskentaa sekä luokittelu- ja painotusjärjestelmää on kehitetty uusimpien laskentaperiaatteiden mukaiseksi. Tämä osaltaan heikensi tulostasoa kauttaaltaan. Vuosien välisen vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi tulokset laskettiin taannehtivasti vuodesta 1998.

Bästa mottagare, det här meddelandet finns på svenska på MTT:s webbplats på adressen http://www.mtt.fi/svenska/aktuellt/meddelanden/061212ru.html

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit