Mitä ovat globaalin ruuantuotannon riskit?

Ilmastonmuutos etenee, ihmiskunta kasvaa ja yli puolet väestöstä asuu kaupungeissa. Aiempaa suurempi osa ruuasta, rehusta ja lannoitteista tuotetaan jossain muualla kuin missä se kulutetaan. Kasvaako pelloilla ruokaa vai bioenergiaa?

Miten nämä asiat uhkaavat tuotantovarmuuttamme? Mitä vaaroja riippuvaisuutemme tietyistä tuotteista tai resursseista aiheuttaa? Miten koko maapallo ruokitaan tulevaisuudessa?

Pohjoismaiden maataloustutkijain yhdistys NJF täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Juhlaseminaari Risk Assessment of Global Agrifood Production Chains pidetään Helsingissä 5. - 6. marraskuuta (Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianin katu 33, 4. kerros).

Tervetuloa kuuntelemaan, minkälaisia ovat maailman elintarviketuotannon riskit ja kuinka niitä voidaan hallita.

HUOLTOVARMUUS JA OMAVARAISUUS JA VAAKALAUDALLA?

NJF-seminaarin avaa kansanedustaja, emeritusprofessori Erkki Pulliainen. Toisen päivän elintarviketurvallisuuspolitiikka-osuuden avaajana on maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila. Esitelmöijinä on useita alan asiantuntijoita Suomesta, muista Pohjoismaista sekä Yhdysvalloista.

Tohtori Siwa Msangi (International Food Policy Research Institute, USA) pohtii, millaisilla poliittisilla keinoilla globaaleihin ruuantuotannon kysymyksiin voitaisiin vastata. Pitäisikö ohjata kulutusta vai tuotantoa? Mistä ruuan hinnan nopea nousu johtuu?

Professori Jukka Kola Helsingin yliopistosta puhuu huoltovarmuudesta ja omavaraisuudesta, jotka esimerkiksi Suomen politiikassa on nähty koskevan vain itse ruokaa. Ruuantuotantoa ei kuitenkaan ole ilman tuotantopanoksia: energiaa, lannoitteita ja rehua.

Christina Engfeldt edustaa tilaisuudessa FAO:ta, jonka tavoitteena on nälän poistaminen maailmasta. FAO:n arvioin mukaan nyt 923 miljoonaa ihmistä elää nälässä, ja viimeaikainen hintojen nousu pahentaa asiaa. Vaikka ruokaa tuotetaankin tällä hetkellä riittävästi, muut ongelmat estävät ruuan tasapuolisen jakaantumisen.

Professori Jyrki Niemi MTT:stä kertoo, kuinka elintarvikkeiden ja tuotantopanosten kansainvälisen kaupan nopea kasvu on vähentänyt maantieteellisen etäisyyden merkitystä ja lisännyt valtioiden välistä riippuvuutta toisistaan. Samalla elintarvikehuoltoon liittyvät riskit ja uhat ovat saaneet uusia muotoja.

Vuodesta 1918 toiminut NJF (Nordic Association of Agricultural Scientists) edistää maatalouden ja elintarviketuotannon, ympäristön sekä maaseudun tutkimusta. Järjestö kehittää yhteistyötä tutkijoiden, neuvojien, hallinnon ja yksityissektorin toimijoiden välillä. Tietoa pyritään välittämään myös kuluttajille ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Toiminta-alue kattaa Pohjoismaat ja Baltian maat. Organisaatiossa on 1700 jäsentä kahdeksasta eri maasta.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit