MTT mukana laajassa eläinterveystutkimuksessa

MTT on mukana kansainvälisessä PROHEALTH-tutkimuksessa, jossa haetaan ratkaisuja sika- ja siipikarjatuotannon tuotantotavan ja kestävyyden yhteensovittamiseksi. Viisivuotinen hanke pyrkii edistämään eläinten hyvinvointia ja terveyttä sekä parantamaan intensiivisen sika- ja siipikarjatuotannon kilpailukykyä ja kestävyyttä Euroopassa.

Euroopan unionin seitsemäs puiteohjelma on myöntänyt PROHEALTH-hankkeelle noin yhdeksän miljoonaa euroa, joka on suurin EU:n yksittäiselle eläinterveysalan tutkimukselle myönnetty rahoitus. Tutkimus-konsortiossa on 22 tutkimuskumppania 11 Euroopan maasta. Hanketta vetää Newcastlen yliopisto Iso-Britanniasta.

PROHEALTH-hanke pyrkii ymmärtämään eläintautien monisyiset yhteydet tuotannon intensiivisyyteen ja tarkastelee ongelmia kokonaisvaltaisesti. Perinnöllistä altistumista ja ympäristön riskitekijöitä (pito-olosuhteet, ravitsemus, hoito) tutkitaan epidemiologisesti ja kokeellisesti. Hanke tuottaa myös tapoja, joilla sairauksien haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää.

Vaikutuksia talouteen ja ympäristöön

Tuotantosairaudet heikentävät eläinten hyvinvointia ja terveyttä, kotieläintuotannon kannattavuutta ja tuotteiden laatua sekä lisäävät antibioottien käyttötarvetta. Tuotantosairaudet ja tuottavuuden heikentyminen kuormittavat myös ympäristöä.

– Maailman eläintautijärjestö OIE:n mukaan eläinsairauksien vuoksi menetetään vähintään 20 prosenttia maailman eläinperäisen ruoan tuotannosta. PROHEALTH pyrkii kaventamaan tätä tappiota. Sairauksien esiintyvyys ja niiden haitalliset vaikutukset vaihtelevat voimakkaasti Euroopan eri maiden välillä, kertoo erikoistutkija Jarkko Niemi MTT:ssä.

MTT vetää tuotantosairauksien talousvaikutuksia tutkivaa osiota ja on mukana muissa hankeosiossa yhteistyössä alan toimijoiden ja ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa.

– Pyrimme esimerkiksi tunnistamaan tuotantosairauksien riskitekijöitä ja tautien välisiä yhteyksiä käyttäen apuna kotimaisten sidosryhmien arvokasta taustatyötä. MTT tutkii myös eläinaineksen ja ruokinnan vaikutusta jalkasairauksien kehittymiseen sioilla, kertoo vanhempi tutkija Hilkka Siljander-Rasi MTT:stä.

Lisäksi hankkeessa selvitetään kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä alan kehittämiseksi.

PROHEALTH (PROduction HEALTH – Sustainable intensive pig and poultry production) -hankkeen toteuttajat:

 • Newcastlen yliopisto, UK (hankkeen koordinaattori)
 • accelopment AG, CH
 • Aviagen, UK
 • Conseils et Competences en Productions Animales (CCPA Group), FR
 • Coren S.C.G., ES
 • European Forum of Farm Animal Breeders, NL
 • Ghentin yliopisto, BE
 • Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), FR
 • JSR Genetics Ltd, UK
 • Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, FI
 • Poultry Health Services Ltd, UK
 • Pig Champ Pro Europa Sl, ES
 • The Danish Agriculture & Food Council, The Pig Research Centre, DK
 • Nottinghamin yliopisto, UK
 • Tivix Europe Sp Zoo, PL
 • Kööpenhaminan yliopisto, DK
 • Readingin yliopisto, UK
 • Vedanko Bvba, BE
 • Veterinary Research Institute, CZ
 • Vitatrace Nutrition Ltd, CY
 • Warsaw University of Life Sciences (WULS-SGGW), PL
 • Zoetis International Services Sas, FR

Lisätietoja:
erikoistutkija Jarkko Niemi, MTT, puh. 029 531 7550, jarkko.niemi@mtt.fi
vanhempi tutkija Hilkka Siljander-Rasi, MTT, puh. 029 531 7750, hilkka.siljander-rasi@mtt.fi

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Lisätietoja www.mtt.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.