MTT:n 110-vuotisjuhlissa tähyttiin tulevaisuuteen

MTT:n 110-vuotista taivalta juhlittiin tänään juhlaseminaarissa Jokioisissa. MTT:llä on syytä iloita, onhan sillä kunniakas menneisyys ja vahva usko tulevaisuuteen.

Valtiovallan tervehdyksen toi maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila. Hän korosti tutkimuksen ja maaseudun kehittämisen olevan MTT:n työsarka, jolle on suuri yhteiskunnallinen tilaus. Tutkimusalue ulottuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja perustuotannosta pitkälle elintarvikeketjun loppupäähän, tuotteisiin ja palveluihin.

Anttila otti esiin paljon puhututtavan sektoritutkimusuudistuksen. Hän arveli sen olevan kivulias, mutta avaavan samalla uusia ovia.
– Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on varmistaa, että maaseudun elinkeinojen kannalta tärkeät tutkimus- ja ajankohtaispalvelut voidaan turvata myös uudessa sektoritutkimusjärjestelmässä.

Sektoritutkimuslaitosten toiminnassa ministeri halusi painottaa tiedon sovellettavuutta. – Meidän pitää pystyä jalkauttamaan tutkimustulokset nykyistä paremmin. Tämä on maa- ja elintarviketutkimuksen suurin haaste tällä hetkellä.

ELINTARVIKEKETJUN LAATUTYÖ TARPEEN

Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kallio puhui suomalaisen elintarvikeketjun tekemästä järjestelmällisestä laatutyöstä.
– Tieteellinen tutkimus ja sen tuomat uudet tulokset ovat välttämättömiä elintarviketurvallisuuden ja tuotteiden laadun parantamiseksi.

Husu-Kallio pohti, kuinka globaaleilla markkinoilla ja ihmisten matkustellessa ympäri maailmaa on uhkana laatuähky ja laatu-sanan loppuun kuluminen. Tuotantotapaan, alkuperään ja erilaisiin eettisiin näkökulmiin liittyvä laatu erottuu niin sanotusta tavanomaisesta laadusta.
– Terveysvaikutteiset elintarvikkeet, uudet pakkausmateriaalit ja -tavat ovat entistä selvemmin osa laatutyötä ja siihen liittyvää keskustelua.

Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Heikki Juutinen silmäili maatalouden- ja elintarviketeollisuuden kasvunäkymiä, jotka kiinnostavat jo sijoittajiakin. Kysyntää ja tarjontaa on yhä vaikeampi ennustaa.

– Syömiseen liittyvän tutkimuksen tarve kasvaa, ja myös markkinoiden toiminnoista, syistä sekä seurauksista on oltava perillä. Laatuketjun ja kotimaisen ruuan edistämisohjelmien yhteiset ponnistukset ovat tarpeellisia, Juutinen kannustaa.

TILAT KASVAVAT JA ILMASTO MUUTTUU

Myös perinteisen maataloustutkimuksen tarve kasvaa koko ajan. ProAgria Maaseutukeskusten Liiton toimitusjohtaja Jouko Setälän mukaan maatilat ovat yhä kiinteämpi osa koko elintarvikeketjua. Samalla kansainvälinen elintarviketilanne vaikuttaa tilojen toimintaan yhä enemmän. Tilojen kannattaa kehittyä ja kasvaa.

– Kehittyminen ja kasvu eivät välttämättä merkitse yrityskoon kasvattamista. Kysymys voi olla yhtä hyvin osaamisen kasvusta tai tekemisen ja käytännön prosessien paranemisesta, Setälä kuvailee.

Professori Pirjo Peltonen-Sainio MTT:stä toi seminaariin yhden osan MTT:n tutkimuksen terävimmästä kärjestä. Hän kertoi ilmastonmuutoksen vaikutuksista kasvinviljelyyn. Tehokas kasvukausi tulee pidentymään ja viljelykasvien sadon sekä biomassan tuottokyky kasvavat merkittävästi. Pelkkää hyvää ilmastonmuutos ei kuitenkaan tuo tullessaan.

– Kuivuus tulee olemaan ankarampaa ja satunnaiset rankkasateet yleistyvät. Viljelijät joutuvat järjestämään kastelujärjestelmiä peltokasvienkin tuotannossa, mikä tulee lisäämään investointeja, Peltonen-Sainio laskee. – Lajikkeisto vaihtuu merkittävästi jo vuoteen 2025 mennessä, ja peltobioenergia on istutettava tulevaisuudenkuvaan. Suomella on tulevaisuudessa olla yhä merkittävämpi rooli ruoan tuottajana. Tämä on ennakoitava jo lähitulevaisuudenkin päätöksissä.

ILLALLA MILJOONASADETTA

Perjantain juhla jatkuu kaikille avoimella yleisötapahtumalla idyllisessä Jokioisten kartanopuistossa (Humppilantie 14) kello 19 alkaen.
Iltajuhlan avaa MTT:n ylijohtaja Erkki Kemppainen, jonka jälkeen esitetään pienoisnäytelmä "Neljä naista maitolaiturilla". Myöhäisillan musiikista vastaavat Domestica, Bluestroke sekä Miljoonasade.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.