MTT vahvistaa osaamistaan

Tutkimusohjelmiin perustuvan toimintatavan avulla MTT haluaa vastata entistä paremmin yhteiskunnan ja elinkeinoelämän sille asettamiin ajankohtaisiin odotuksiin. MTT:n kahdeksaa tutkimusohjelmaa vahvistetaan palkkaamalla ohjelmiin sekä vakituisia että määräaikaisia tutkijoita. Tutkijat sijoittuvat MTT:n toimipaikkoihin eri puolille Suomea.

VESISTÖYSTÄVÄLLINEN MAATALOUS -ohjelman tavoitteena on edistää Suomen sisävesien ja Itämeren hyvinvointia tuottamalla tietoa sekä kehittämällä ratkaisuja ja uusia toimintamalleja, joiden avulla vähennetään maatalouden aiheuttamaa fosfori- ja typpikuormaa vesistöihin.

FT Jari Hyväluoma on nimitetty erikoistutkijaksi MTT:n kasvintuotannon tutkimukseen 1.3.2009 alkaen. Hänen tutkimusaloinaan ovat maatalouden aiheuttaman ympäristökuormituksen arvioiminen ja matemaattinen mallintaminen.

MMM Riikka Keskinen on valittu tutkijaksi MTT:n kasvintuotannon tutkimukseen 1.2.2009 alkaen. Hänen tutkimusaloinaan ovat kasvinravitsemus ja maatalouden ympäristövaikutukset.

MMM Helena Soinne on valittu MTT:n ja Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikön HENVIn yhteistutkijaksi 1.4.2009 - 31.12.2011 HENVIn tutkimusohjelmaan Globaali ympäristömuutos - vaikutukset, ennustaminen ja hallinta. Hänen tutkimusaloinaan ovat maatalouden ympäristövaikutukset erityiskohteina eroosio ja ravinnekuormituksen vähentäminen.

MUUTTUVA ILMASTO JA MAATALOUS -ohjelman tavoitteena on hyödyntää kestävällä tavalla muuttuvan ilmaston mukanaan tuomia mahdollisuuksia maa- ja puutarhataloudelle sekä vähentää ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä tuotannolle ja alentaa maatalouden tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä.

MMT Taru Palosuo on valittu erikoistutkijaksi MTT:n kasvintuotannon tutkimukseen 16.2.2009 alkaen. Hänen tutkimusaloinaan ovat maaperä/kasvi- ja viljelyjärjestelmämallit ja mallien soveltaminen maatalous- ja ympäristöntutkimukseen, erityisesti ilmastonmuutostutkimukseen liittyen.

FT Veli-Matti Rokka on valittu erikoistutkijan tehtävään MTT:n biotekniikka- ja elintarviketutkimukseen 1.3.2009 alkaen. Hänen tutkimusalanaan on kasvigenomiikka, erityisesti viljelykasvien sopeutuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin bioottisiin ja abioottisiin stresseihin.

FM Timo Sipilä on valittu MTT:n ja Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikön HENVIn yhteistutkijaksi 1.4.2009 - 31.12.2011 HENVIn tutkimusohjelmaan Globaali ympäristömuutos - vaikutukset, ennustaminen ja hallinta. Hänen tutkimusaloinaan ovat maatalouden ympäristövaikutukset ja maaperämikrobiston tarjoamat ekosysteemipalvelut.

GEENIVAROJEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ -ohjelman tavoitteena on turvata alkuperäisten eläin- ja kasvigeenivarojen monimuotoisuus suomalaisessa maa- ja puutarhataloudessa sekä geenivarojen kestävä hyödyntäminen myös tulevaisuudessa.

MMT Kristiina Antonius on valittu erikoistutkijan tehtävään MTT:n biotekniikka- ja elintarviketutkimukseen 1.3.2009 alkaen. Hänen tutkimusalanaan on DNA-diagnostiikan menetelmien soveltaminen kasvigeenivarojen tunnistamisessa ja suojelussa ja kasvigeenivarojen käytön kehittämisessä.

FM Marianna Niemi on valittu määräaikaisen tutkijan tehtävään MTT:n biotekniikka- ja elintarviketutkimukseen 1.2.2009 - 31.12.2012. Väitöskirjatyöntekijänä hän työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa, arkeologisen genetiikan alaan kuuluvassa tutkimushankkeessa.

HYVINVOINTIA RUUASTA -ohjelman tavoitteena on edistää kansanterveyttä ja hyvinvointia kehittämällä innovatiivisia, terveyttä edistäviä ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä elintarvikkeita sekä niihin perustuvia ruokavalioita

PhD Pekka Uimari on valittu erikoistutkijaksi MTT:n biotekniikka- ja elintarviketutkimukseen 2.2.2009 alkaen. Hänen tutkimusaloinaan ovat genomitiedon ja matemaattisten eläinmallien soveltaminen kotieläintuotteiden laadun kehittämisessä.

VASTUULLINEN ELINTARVIKETALOUS -ohjelmassa arvioidaan ja edistetään elintarvikeketjun vastuullisuutta sekä tuotetaan ja tulkitaan tietoa vastuullisten ruokavalintojen pohjaksi

DI Pauliina Nurmi on valittu tutkijaksi MTT:n biotekniikka- ja elintarviketutkimukseen 2.2.2009 alkaen. Hänen tutkimusalanaan on elintarvikkeiden sekä muiden maataloustuotantopohjaisten raaka-aineiden ja tuotteiden tuotannon ja kulutuksen kokonaiskestävyyden arviointi elinkaarinäkökulmasta.

MAHDOLLISUUKSIEN MAASEUTU ja HUOMISEN MAATILA -ohjelmissa luodaan edellytyksiä maaseudun elinvoimaisuudelle.

FT Anna Kärkönen on valittu erikoistutkijaksi MTT:n kotieläintuotannon tutkimukseen 1.1.2009 alkaen. Hänen tutkimusaloinaan ovat nurmikasvien soluseinämärakenteen sulavuus märehtijöillä ja sulavuutta rajoittavat tekijät. Tavoitteena on kuidun hyväksikäytön lisääminen maidon- ja naudanlihantuotannossa.

MMT Rainer Peltola on valittu MTT:n kasvintuotannon tutkimuksen projektitutkijan tehtävään 12.1.2009 - 31.3.2011 väliseksi ajaksi. Hän toimii tutkimuskoordinaattorina Lapin luonnontuote- ja elintarviketoimialojen työohjelmahankkeessa ja vauhdittaa yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa.

Agrologi-AMK Maarit Kärki on valittu määräaikaiseksi projektipäälliköksi MTT:n kotieläintuotannon tutkimukseen 1.1.2009 - 31.12.2010. Hänen tehtävänään on vastata naudanlihantuotannon tiedotus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden käytännön toteutuksesta.

MTT:n tavoitteena on vahvistaa tunnettuuttaan EU:n tutkimus- ja kehitystoimijoiden keskuudessa. PhD Roy Tubb on valittu hankekoordinaattoriksi (Coordinator R&D) 12.1.2009 alkaen. Hänen tehtävänään on kansainvälisten tutkimushankkeiden kilpailukyvyn varmistaminen.

FM Jaakko Tanskanen on valittu bioinformaatikoksi MTT:n palveluyksikköön 1.2.2009 alkaen. Hän soveltaa ja kehittää bioinformatiikan menetelmiä genomiikkatutkimuksessa.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Tilaa

Liitteet & linkit