Neljä uutta professorinimitystä MTT:lle

MTT:lle perustettujen neljän uuden professuurin virat on täytetty. Professuurit vahvistavat tutkimustoimintaa MTT:n strategisesti tärkeillä tutkimusalueilla ja lisäävät kansainvälistä yhteistyötä sekä tutkimusverkostoja Suomessa. Uusien professuurien avulla rakennetaan myös MTT:n uusissa tutkimusohjelmissa käynnistyvän tutkimuksen perustaa.

Genomisen ravitsemuksen professorin virkaan valittiin FT Raija Tahvonen. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa yliassistenttina sekä tutkimusjohtajana Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa.

Genomisen ravitsemuksen professorin tutkimusalana on terveellisten elintarvikkeiden ja terveellisen ruokavalion tutkimus ja kehittäminen kansanterveyden ja -ravitsemuksen edistämiseksi. Professorin toimipaikka on MTT Biotekniikka ja elintarviketutkimus Jokioisissa. Professuuri vahvistaa MTT:n Hyvinvointia ruuasta -tutkimusohjelmaa.

Yritys- ja tuotantotalouden professorin virkaan valittiin PhD Kyösti Pietola. Aikaisemmin hän on toiminut mm. erikoistutkijana sekä MTT Taloustutkimuksen johtajana.

Yritys- ja tuotantotalouden professorin tutkimusalana on maa- ja puutarhatalouden yritystoiminnan sekä sen edellytyksiin vaikuttavien markkinoiden ja politiikkakeinojen tutkimus. Virka on sijoitettu MTT Taloustutkimukseen Helsinkiin. Professuuri tukee MTT:n Huomisen maatila ja Vastuullinen elintarviketalous -tutkimusohjelmia.

Maaperäprosessit ja vesistökuormituksen hallinta -professorin virkaan valittiin MMT Eila Turtola. Hän on työskennellyt mm. erikoistutkijana MTT Kasvintuotannon tutkimuksessa sekä yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.

Maaperäprosessien ja vesistökuormituksen hallinnan professorin tutkimusalana on maaperäekosysteemin prosesseihin ja maankäyttöön, erityisesti peltoviljelyyn ja kotieläintuotantoon, liittyvän ravinnekuormituksen hallinnan tutkimus. Professorin toimipaikka on MTT Kasvintuotannon tutkimus Jokioisissa. Professuuri vahvistaa MTT:n Vesistöystävällinen maatalous -tutkimusohjelmaa.

Maaseutupolitiikan viiden vuoden määräaikaiseksi professoriksi valittiin VTT Hilkka Vihinen. Aikaisemmin hän on toiminut mm. erikoistutkijana sekä professorina MTT Taloustutkimuksessa.

Maaseutupolitiikan professorin tutkimusalana on maaseudun yritystoiminnan, palvelutarjonnan ja asutuksen sekä niihin vaikutettavien politiikkakeinojen tutkimus. Professori johtaa MTT:n Mahdollisuuksien maaseutu -tutkimusohjelmaa. Professori työskentelee MTT Taloustutkimuksessa Helsingissä.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Tilaa

Liitteet & linkit