Pasi Rikkonen MTT Taloustutkimuksen johtoon

KTT Pasi Rikkonen on nimitetty MTT Taloustutkimuksen uudeksi johtajaksi. Hän astuu kaksivuotiseen virkaansa 1.10.2008.

Pasi Rikkonen aloitti tutkijan työnsä MTT:n taloustutkimusyksikössä vuonna 2001 ja väitteli tohtoriksi liiketaloustieteestä Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2005. Hän on toiminut yritystalouden tutkimuspäällikkönä vuodesta 2007 lähtien. Rikkosen asiantuntemusaloja ovat erityisesti maa- ja elintarviketalouden ennakointitutkimus, maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointi, tulevaisuudentutkimus sekä ympäristöekonomia.

Rikkosen mielestä MTT:n taloustutkimusyksikön vaikuttavuus maa- ja elintarviketalouden kilpailukyvyn kehittämisessä ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä on vahvaa.
– Tämän päivän muutokset maa- ja elintarviketaloudessa edellyttävät ajan haasteisiin ennakoivasti pureutuvaa tutkimusta, ja sitä osaamista meiltä löytyy, kertoo Rikkonen.

Virassaan Rikkonen johtaa ja kehittää tutkimusyksikön toimintaa, huolehtii sen toimintaedellytyksistä sekä vastaa toiminnan vaikuttavuudesta, taloudesta ja tuloksellisuudesta. Hän myös vastaa yksikön henkilöstön kehittämisestä ja työoloista, yksikön sidosryhmäsuhteista, asiakashankinnasta ja MTT:n osaamisen markkinoinnista.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Tilaa

Liitteet & linkit