Porotalouden kannattavuus edelleen heikko

Porotalouden kannattavuus oli edelleen heikko toukokuun lopussa 2005 päättyneenä poronhoitovuonna. Kannattavuus heikkeni pohjoisella poronhoitoalueella, mutta kohentui eteläisellä poronhoitoalueella, jääden kuitenkin edelleen pohjoista alhaisemmaksi. Omalle työlle ja omalle pääomalle korvaukseksi jäävä porotalouden yrittäjätulo oli keskimäärin 8 550 euroa tilaa kohti eli kaksi prosenttia edellisvuotta alhaisempi. Pohjoisen alueen tiloilla yrittäjätulo laski edellisvuodesta 16 prosenttia noin 9 600 euroon tilaa kohti. Eteläisellä alueella yrittäjätulo sen sijaan kasvoi lähes puolella, mutta jäi edelleen noin 2500 euroa pohjoista alhaisemmaksi. KYMMENESOSA PÄÄSI KANNATTAVUUSTAVOITTEESEEN Porotilayrittäjän oma työ hinnoitellaan 11,7 euron tuntihinnalla palkkavaatimukseksi ja omasta pääomasta aiheutuva kustannus viiden prosentin mukaan korkovaatimukseksi. Kun porotalouden yrittäjätulo jaetaan palkkavaatimuksen ja korkovaatimuksen summalla, saadaan porotalouden suhteellista kannattavuutta osoittava kannattavuuskerroin. Porotilojen kannattavuuskerroin oli keskimäärin 0,42. Näin ollen poromiesperhe on saanut 42 prosenttia tavoitteina olleista 11,7 euron tuntipalkasta ja viiden prosentin tuotosta omalle pääomalle. Työtunnille jäi näin 4,9 euron korvaus ja omalle pääomalle 2,1 prosentin korko. Pohjoisella alueella kannattavuuskerroin oli 0,45 ja eteläisellä alueella 0,37. Tilivuonna 2004 suomalaisten maatalous- ja puutarhayritysten keskimääräinen kannattavuuskerroin oli 0,52. Vain noin kymmenellä prosentilla porotalousyrityksistä kannattavuuskerroin ylitti ykkösen eli asetetut palkka- ja korkovaatimustavoitteet saavutettiin. YRITTÄJÄNVOITTO NEGATIIVINEN Yritysten euromääräistä, absoluuttista kannattavuutta mitataan yrittäjänvoitolla, jolloin myös palkka- ja korkovaatimuskustannukset vähennetään yrittäjätulosta. Poronhoitovuonna yrittäjänvoitto oli keskimäärin 12 000 euroa negatiivinen. Tuottojen tulisi olla tämän verran suurempia tai kustannusten pienempiä, jotta yrittäjä saisi tekemälleen työlle ja omalle pääomalleen tavoitteeksi asetetut korvaukset. Tulokset perustuvat MTT Taloustutkimuksen kannattavuuskirjanpidon noin 70 porotilan tuloksiin. Näillä on 80 eloporoa tai enemmän. Esitetyt tulokset on laskettu painotettuina keskiarvoina, jolloin ne kuvaavat Suomen kaikkien noin tuhannen yli 80 eloporon tilan keskimääräisiä tuloksia.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit