Satovahingot vakuutuksen piiriin? MTT kerää viljelijöiden mielipiteitä riskienhallinnasta

Euroopan komission ehdotuksen mukaan todennäköisesti vuoden 2014 alusta alkaen viljelijät voisivat suojautua satovahinkoja vastaan hankkimalla vakuutuksen vakuutusyhtiöltä. Komission ehdotuksessa esitetään myös muita keinoja maatalouden riskienhallintaan. Nykyinen satovahinkojärjestelmä poistuisi, mutta julkinen sektori voisi korvata enimmillään 65 % vakuutuksen hinnasta. Sopivien vakuutustuotteiden suunnitteluun kerätään nyt viljelijöiden näkemyksiä.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT tekee tutkimusta, jossa selvitetään suomalaisten viljelijöiden suhtautumista satovahinkojen riskeihin ja riskienhallintavälineisiin. Joulukuun alussa tehtävän kyselyn tavoitteena on kehittää satovahinkovakuutuksia, jotka vastaavat viljelijöiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin.

Vakuutustuotteiden kehitystyötä tehdään yhdessä tuottajajärjestöjen, vakuutusyhtiöiden, maataloushallinnon sekä MTT:n kesken.

Millainen vakuutus sopisi Suomeen?

Suomen markkinoilla ei toistaiseksi ole uudistuksen mukaisia kaupallisia satovahinkovakuutuksia.

Maailmalta vakuutuksia löytyy, mutta niitä ei voida sellaisenaan ottaa käyttöön. Esimerkiksi Euroopassa suosittu raekuurovakuutus tuskin toimii sellaisenaan Suomessa.

– Yhteistyössä viljelijöiden kanssa suomalaisista vakuutustuotteista voidaan muokata sellaisia, että ne ovat kiinnostavia ja antavat halutun tasoista suojaa kaikille viljelijöille, sanoo tutkimuspäällikkö Johan Åberg MTK:sta.

Nykyistä satovahinkojärjestelmää on kritisoitu siitä, että satovahinkokorvaukset keskittyvät voimakkaasti tietyille tiloille. Viljelyasiansa hyvin hoitaville viljelijöille aiheutuu harvoin niin suuria vahinkoja, että tilat pääsisivät satovahinkokorvausten piiriin.

Nykyinen satovahinkojärjestelmä ei myöskään kannusta viljelijöitä vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Satovahinkojärjestelmä on kehitetty tilanteeseen, jolloin nykyisiä pinta-alatukia ei maksettu. Satovahinkovakuutuksessa, kuten muissakin vahinkovakuutuksissa, tärkeimpänä tavoitteena on luoda oikeat kannusteet vahinkojen välttämiseen.

Lisätietoja:

Sami Myyrä, Professori, MTT puh. 040 551 5904
Johan Åberg, Tutkimuspäällikkö, MTK puh. 040 523 3864
Lalli Castrén, Vakuutusasiantuntija, FK puh. 020 793 4231

AtRisk-kyselyn pohjateksti

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille. Lisätietoja www.mtt.fi

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.