Suomalaista luontoa käytetään vielä vähäisesti hoivapalveluissa

Luontoon, eläimiin ja maaseutuympäristöön liittyvät mahdollisuudet sosiaalipalveluissa ja terveydenhuollossa kiinnostavat yhä suurempaa yleisöä. Green Care -ammattilaisia on vielä melko vähän eri puolilla Suomea, mutta toiminta lisääntyy ja yhtenäistyy koko ajan.

Tervetuloa 8.–9.9. ensimmäisille kansallisille Green Care -päiville Ahlmanille (Hallilantie 24, Tampere). Green Care Finland ry:n ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n järjestämä tilaisuus kokoaa yhteen alan toimijoita yhteiseen keskusteluun ja esittelee vihreän hoivan sovellutuksia eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. 

Median edustajat ovat tervetulleita Aamukahville torstaina 8.9. klo 9.00–10.00. Kahvien lomassa on mahdollisuus keskusteluun ja kysymysten esittämiseen. Sään salliessa tarjolla on myös aistien herättelyä syysaamun tunnelmiin. 

Tietotaitoa luonnosta

Suomalainen luonto on hoivapalveluille vielä hahmottumaton resurssi. Luontoa ja eläimiä saatetaan hyödyntää hoitolaitoksissa, mutta asiaa ei välttämättä ole nostettu esille osana tavoitteellista kuntoutusta ja asiakkaiden hyvinvoinnin vaalimista. 

– Koulutusta on tarjolla lähinnä ratsastus- ja puutarhaterapiaan sekä sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan.  Useimmista sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmista luontoon ja ympäristöön liittyvä tietotaito puuttuu kokonaan, kertoo tutkija Anja Yli-Viikari MTT:stä.

– Vihreä hoiva on sosiaalinen innovaatio, joka pohjautuu vahvasti perinteiseen suomalaiseen elämänmuotoon ja osaamiseen. Tavoitteena ei ole kopioida ulkomailta tuotuja toimintatapoja, vaan rohkaista ottamaan käyttöön paikallisia ympäristöön liittyviä toimintamahdollisuuksia, kuvailee Yli-Viikari.

Green Care Finland ry:n puheenjohtaja Katri Kranni uskoo vuosi sitten perustetun yhdistyksen tuovan yhteen vihreän hoivan toimijoita. – Haluamme tuoda vihreän hoivan menetelmät vahvemmin osaksi suomalaista terveydenhuollon järjestelmää, hän sanoo. 

Tutkimustieto vahvistuu

Useiden kansainvälisten tutkimushankkeiden ansioista tutkimustieto luonnon ja eläimien hyvinvointivaikutuksista ja niiden käyttöön liittyvistä mahdollisuuksista lisääntyy nopeasti. Niin viherympäristöllä kuin eläimilläkin on selkeitä rauhoittavia ja stressireaktioita lieventäviä ominaisuuksia. Myös keskittymiskyvyn paranemisesta ja mielialojen positiivisesta muutoksesta on tutkittua näyttöä.

Parhaimmat sovellutusmahdollisuudet avautuvat psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien hoidossa, joissa tavoitellaan ihmisen omakohtaista voimaantumista ja kykyä hallita omaa olemistaan. Luonto rauhoittaa ja elvyttää, mutta aktivoi myös lähtemään liikkeelle.  Toiminta ja osallisuus yhteisöissä ovat nekin tärkeitä vihreässä hoivassa.

Toimintaa ihmisen tarpeen mukaan

Green Care -päivillä voi tutustua eri toimijoiden työskentelyyn. Ekopsykologi Kirsi Salonen käyttää luonnonelementtejä päivittäin oman terapiatyönsä tukena. Hänen omat kokemuksensa todistavat, kuinka käänne paranemiseen ja ongelmien ylittämiseen lähtee luonnon parissa liikkeelle paljon nopeammin kuin terapiakeskusteluissa sisätiloissa. 

Outward Bound on kansainvälinen nuorisotyön palvelujärjestö, joka on aloittanut toimintansa Suomessakin. Järjestö tarjoaa yhteisöllisiä kokemuksia luonnon parissa. Ohjaajakouluttaja Ilkka Mäkelä kuvailee, kuinka matkaa voidaan tehdä vaikkapa vaeltaen tai meloen. – Olennaista on, että ryhmä hakee itse ratkaisut kohtaamiinsa haasteisiin. Luonto opettaa ottamaan yhteistä vastuuta ja selviytymään vastaantulevista tilanteista. 

Hoitolaitoksissa asuvat ikäihmiset eivät kaipaa seikkailuja luonnon parissa. Sen sijaan päivittäiset ulkoilutuokiot virkistävät laitoselämän rutiinien keskellä; aivot saavat happea ja aistit positiivisia virikkeitä. Sekä fyysinen, psyykkinen että sosiaalinen toimintakyky paranee suhteellisen edullisin keinoin.  

Hoitolaitoksille haasteena on riittävän turvallisten ja esteettömien olosuhteiden luominen. 
– Ratkaisuja piha-alueiden ja ulkoilukäytäntöjen kehittämiseen on runsaasti, vakuuttaa suunnittelija Marjis Virtanen, joka työskentelee Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa päätehtävänään vanhusten ulkoilun edistäminen.

Lisätietoja Green care -toiminnasta:  www.gcfinland.fi
Tutkija Anja Yli-Viikari, MTT, puh. 0500 995 815, anja.yli-viikari@mtt.fi
Green Care Finland ry:n puheenjohtaja Katri Kranni, Vilmankämmen Oy, puh. 050 310 4340, katri.kranni@aitoluonto.fi

Vihreän hoivan sovellutuksia:
Ekopsykologi Kirsi Salonen, psykologipalvelut Hyvän Mielen Tila, puh. 040 727 7632, pskisa@sci.fi
Ohjaajakouluttaja Ilkka Mäkelä, Outward Bound Finland, puh. 050 344 7393, ilmakela@gmail.com, www.outwardbound.fi
Toiminnanjohtaja Marjis Virtanen, Paimion Palvelukeskussäätiö/GerTime, puh. 045 262 8330, www.gertime.fi

Ikäinstituutin valtakunnallinen kampanja edistää vanhusten hyvinvointia ja ulkoilumahdollisuuksia: www.vievanhusulos.fi


Lisää vihreän hoivan toimintamuotoja ja seminaariohjelma tästä linkistä. Ohjelma myös liitteenä.

Ilmoittautuminen seminaariin ja lehdistön aamukahville tiistaihin 6.9.2011 mennessä:  info@aitoluonto.fi tai puh. 050 5122 033

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille. Lisätietoja www.mtt.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.