Suomen johdolla varmistetaan herukan geenivarojen säilytys

Kahdeksan Itämeren maata on Suomen johdolla aloittanut yhteistyön marjakasvien geenivarojen säilyttämiseksi. MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) koordinoi herukkalajien (musta-, puna- ja valkoherukka sekä karviainen) geenivarojen kuvaamista ja säilyttämistä edistävää RIBESCO-hanketta. Suomen lisäksi mukana ovat muut Itämeren alueen EU-maat: Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Viro.

Nelivuotiseen projektiin osallistuvissa tutkimuslaitoksissa ylläpidetään nyt noin 1000 kasvikantaa mustaherukasta, yli 500 kantaa karviaisesta ja yli 300 kantaa puna- ja valkoherukasta. – Uutena haasteena on herukoiden geenivarojen arvokkaimpien osien tunnistaminen ja pohjoiseurooppalaisen ydinkokoelman perustaminen säilytyksen turvaamiseksi, kertoo MTT:n erikoistutkija Saila Karhu.

POHJOISEUROOPPALAINEN YDINKOKOELMA SYNTYY

Euroopan komission tukemassa, budjetiltaan noin miljoonan euron hankkeessa luodaan yhteinen ohjeistus eri maihin kerättyjen herukkakantojen laadun kuvaamiseen. Kerätyt tiedot kasvikantojen biologisista, tuotannollisista ja kemiallisista ominaisuuksista tallennetaan tietokantaan, joka avataan eri maiden tutkijoiden ja kasvinjalostajien käyttöön.

Kokoelmissa olevien kantojen sukulaissuhteet määritetään molekyylibiologisin menetelmin, joilla selvitetään kasvien perinnöllinen muuntelu. Samalla lajikkeiden aitous varmistuu ja toisinnot paljastuvat. Lajikkeista kootaan DNA-tunnisterekisteri.

Kasvimateriaalin arvokkain osa pääsee herukoiden pohjoiseurooppalaiseen ydinkokoelmaan. Valinta perustuu sekä kasvien laatuun ja laajaan geneettiseen vaihteluun että esimerkiksi kulttuurihistoriallisiin seikkoihin. – Valinnat tehdään sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Noin kymmenen prosenttia alkuperäisestä kerätystä materiaalista tulee valituksi ydinkokoelmaan, Karhu arvioi.

Ydinkokoelma tullaan säilyttämään hajautetusti eri maissa – ensivaiheessa istutuksina pelto-oloissa. Laboratoriosäilytys tapahtuu solukkoviljelmien avulla. MTT:ssä käytetään myös syväjäädytystä, jolloin kasvusolukot säilytetään lähes -200 asteen pakkasessa.

MAAILMAN HERUKKA TUOTETAAN POHJOISESSA

Pohjois-Eurooppa on herukoiden luonnonvaraista esiintymisaluetta ja maailman johtava herukantuotannon alue. Pohjoisten herukoiden perimässä on viljelyn ja lajikejalostuksen kannalta arvokkaita ominaisuuksia, kuten talven- ja hallankestävyys, myöhäinen kukinta-aika ja lyhyt hedelmien kehitysaika.

Herukoiden on viime aikoina osoitettu sisältävän useita ihmisen terveyttä edistäviä yhdisteitä.
– Herukoiden eri muodot voivat tulevaisuudessa olla jopa arvokkaampi luonnonvara kansanterveydelle kuin nykyään, joten geenivarojen tehostettu säilytys on aiheellista, painottaa Karhu.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Tilaa