Suomen maatalouden kannattavuus EU:n heikoimmassa neljänneksessä

Suomen maatalouden kannattavuus suhteessa muihin EU-maihin on heikentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana jatkuvasti. Suomi sijoittuu nyt enää heikoimman neljänneksen kärkeen Ruotsin ja Tanskan pitäessä perää. Kannattavuuden kärjessä ovat Baltian maat ja Unkari.

Kannattavuusvertailu perustuu Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n laskemiin tuloksiin EU:n FADN-tietokannasta.

– Kannattavuustulokset ovat nähtävillä MTT:n Taloustohtori -sivustolla, jossa on nyt myös jäsenmaiden ennakkotuloksia tilivuodelta 2012, toteaa Taloustohtorin verkkopalveluista MTT:ssä vastaava laskentatoimen päällikkö Arto Latukka.

Unkari ja Baltian maat kärjessä

Tilivuonna 2011 EU:n keskimääräinen kannattavuuskerroin oli 0,67 eli maatalousyrittäjä sai työtunnilleen 67 prosenttia maataloustyöntekijän palkasta. Unkarissa kannattavuuskerroin oli 1,87, Tsekin tasavallassa 1,52, Liettuassa 1,42 ja Virossa 1,32. Tanskan kannattavuuskerroin oli 0,33, Ruotsin 0,26 sekä heikoimman Slovakian 0,18. Suomen kannattavuuskerroin oli 0,58, joka oli EU:n 20:ksi heikoin vuonna 2011.

Kannattavuuskerroin ylitti 1,0:n seitsemässä jäsenmaassa, joissa siis tuotantokustannukset kyettiin kattamaan myyntituotoilla ja tuilla. Parhaana vuonna 2007 yhdeksässä jäsenmaassa kannattavuuskerroin oli yli 1,0. Heikoimpana vuonna 2009 vain Liettuassa päästiin yli 1,0:n. Suomen keskimääräinen kannattavuuskerroin ei ole koskaan ylittänyt 1,0:aa. Kannattavuus on kuitenkin useina vuosina ollut EU-keskiarvon tuntumassa.  

Laskennassa oman pääoman korkovaatimuskustannus perustui velkojen korkoprosenttiin, joka vaihteli jäsenmaittain 2,4 prosentista 7,5 prosenttiin. Yrittäjäperheen omasta työstä aiheutuva palkkavaatimuskustannus perustui yrittäjäperheen työtuntimäärään arvotettuna kussakin jäsenmaassa vieraasta työstä maksettuun tuntipalkkaan, joka vaihteli Bulgarian 1,7 eurosta Tanskan yli 23 euroon. Työn ja pääoman hinnat ovat laskennassa kunkin jäsenmaan hintatason mukaisia, samoin kuin muutkin panokset.

Kannattavuustulokset Taloustohtorista

Koko EU:n laajuisessa FADN-tuloslaskennassa on otettu käyttöön standardituotoksiin eli tuotannon arvoon perustuvat SO-tuotantosuunta- ja tilakokoluokittelut.

Taloustohtorin FADN Standard Results (SO) -palvelu tarjoaa maatalouden tulokset EU-jäsenmaittain, alueittain ja tuotantosuunnittain vuodesta 2004 vuoteen 2011 sekä nyt myös ennakkotulokset vuodesta 2012. Suomen tiedot perustuvat kannattavuuskirjanpitoaineistoon. FADN Advanced Results (SO) tarjoaa MTT:n jäsenmaille laskemat kannattavuutta ja vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut. Verkkopalvelut ovat Taloustohtori-sivustolla osoitteessa www.mtt.fi/taloustohtori

Lisätietoja:
laskentatoimen päällikkö Arto Latukka, MTT, puh. 029 5317439, arto.latukka@mtt.fi

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Lisätietoja www.mtt.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Tilaa

Liitteet & linkit