Suomen maatalousyritysten kannattavuus EU-keskiarvoa heikompi – jäsenmaiden kannattavuuserot suuret

EU:n jäsenmaiden maataloudessa oli suuria kannattavuuseroja. Kannattavuus oli paras Liettuassa ja Virossa ja kaikkein heikoin Ruotsissa ja Tanskassa. Suomen maataloustuotannon kannattavuus oli vuonna 2004 selvästi EU:n keskiarvoa heikompi.

Tulokset selviävät MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) Taloustohtori-sivuston uudesta FADN Advanced Results -palvelusta, johon MTT on laskenut vuosilta 1989–2004 kaikkien EU-maiden kannattavuus- ja vakavaraisuustunnusluvut alueittain, tuotantosuunnittain ja tilakokoluokittain.
– Verkkopalvelu tarjoaa Euroopassa ensimmäistä kertaa mahdollisuuden vertailla kattavasti EU:n jäsenmaiden maatalouden kannattavuutta, toteaa palvelusta vastaava laskentatoimen päällikkö Arto Latukka MTT:stä.

Yrittäjäperheen työlle ja omalle pääomalle korvaukseksi jäävä maataloustulo (family farm income) oli vuonna 2004 EU:ssa noin 18 000 euroa. Kun yrittäjäperheen työstä ja pääomasta aiheutuvat palkka- ja korkovaatimuskustannukset vähennetään maataloustulosta, jää saatava yrittäjävoitto 8 800 euroa negatiiviseksi. Kun maataloustulo jaetaan palkka- ja korkovaatimuksen summalla, saadaan kannattavuuskerroin (profitability ratio). Se oli EU:ssa keskimäärin 0.70 eli maatalousyrittäjä sai työtunnilleen keskimäärin 70 prosenttia maataloustyöntekijän palkasta.

EU:N JÄSENMAISSA SUURET KANNATTAVUUSEROT

Kannattavuuserot olivat suuret EU:n jäsenmaissa vuonna 2004. Parhaat kannattavuuskertoimet saavutettiin Liettuassa 2.06, Virossa 1.52, Espanjassa 1.48 ja Kreikassa 1.47. Ruotsin sekä Tanskan kannattavuuskertoimet olivat EU:n heikoimmat, 0.11 ja 0.14.
– Ruotsin ja Tanskan tasoa ei voi pitää tavoitteena Suomen maatalouden toimintaedellytyksistä neuvoteltaessa, toteaa Latukka. Suomen kannattavuuskerroin oli 0.61 eli selvästi EU-keskiarvoa heikompi.

Keskimäärin EU:ssa kannattavuus oli sitä parempi, mitä suurempi oli tilakoko. Kannattavuuskerroin oli EU:ssa paras sika- ja siipikarjatiloilla (1.24) sekä puutarhatuotannossa ja heikoin naudanlihantuotannossa ja erityisesti sekatuotannossa (0.48). Keskimääräinen kannattavuus on ollut kutakuinkin samalla tasolla viimeisen kymmenen vuoden aikana.

EU:n jäsenmaiden omavaraisuusaste oli keskimäärin 84, eli velkaa oli vain 16 prosenttia pääomasta. Useissa Etelä-Euroopan maissa omavaraisuusaste oli lähes 100. Alhaisin omavaraisuusaste oli Tanskassa 43 ja Ranskassa 63. Pääoman kiertonopeus oli kaikissa jäsenmaissa heikko: kokonaistuotto on alhainen suhteessa sitoutuneen pääoman määrään.

MTT:N UUSI VERKKOPALVELU AINUTLAATUINEN EU:SSA

Uuden verkkopalvelun laskelmien pohja-aineistona on MTT:n kesäkuussa Taloustohtorissa julkistamat EU:n FADN-tulokset. FADN-aineisto sisältää 74 000 maatilan tulokset, joiden tulokset painotetaan kuvaamaan 4 miljoonan EU-maatilan taloutta. Laskelmissa yrittäjäperheen omasta työstä aiheutuva palkkavaatimuskustannus laskettiin työtuntimäärän ja jäsenmaittain vieraasta työstä maksetun tuntipalkan mukaan. Korkovaatimuskustannus laskettiin oman pääoman ja jäsenmaittain vieraasta pääomasta maksetun korkokannan mukaan.

Uusi verkkopalvelu on englanninkielisenäkin helppokäyttöinen. Tulokset ovat vuosittain, jäsenmaittain, alueittain, tilakokoluokittain ja tuotantosuunnittain nähtävissä osoitteessa:
www.mtt.fi/eufadn-adv

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit