Suomen sokerijuurikkaan viljely on vaarassa

Sokerijuurikkaan viljely Suomessa on vaakalaudalla. Mahdollinen tukien leikkaaminen ja EU:n maatalouspolitiikan uudistus uhkaavat juurikkaan tuotantoa ja myös Säkylän sokeritehtaan toimintaa.

Kansallinen tuki on nykyisin hyvin tärkeä sokerijuurikkaan tuotannon jatkumiselle Suomessa. MTT:n tuoreen tutkimuksen mukaan sokerijuurikkaan viljely saattaa pienentyä lähes kolmanneksella, jos sokerijuurikkaan kansallinen tuki poistetaan.

– Tuen poistuminen kokonaan ja sokerijuurikkaan hinnan pysyminen muuttumattomana vähentäisi juurikkaan viljelyä radikaalisti. Tämä lopettaisi myös Suomen ainoan sokerijuurikasta jalostavan Säkylän tehtaan tuotannon, kertoo tutkija Ellen Huan-Niemi MTT:stä.

Kiintiöiden poisto keskittää viljelyä ja laskee hintaa

Vuonna 2013 EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus luo suomalaiselle sokerintuotannolle uusia haasteita. Komission tavoitteena on jo pitkään ollut tehostaa EU:n sokerintuotantoa joko sokerin hintaa alentamalla tai poistamalla kiintiöt kokonaan.

– Komission mukaan kiintiöjärjestelmä rajoittaa EU:n sokerintuotantoa ja haittaa tuotannon kilpailukykyä maailmassa. Komissio pyrkii tehostamaan tuotantoa keskittämällä sokerijuurikkaan viljelyn olosuhteiltaan edullisimmille alueille sokerikiintiöiden poistamisen kautta, selventää Huan-Niemi.

Komissio arvioi, että EU:n sokerikiintiöiden poisto laskee sokerijuurikkaan hintaa EU:ssa noin 10 prosenttia. MTT:n tutkimuksen mukaan kansallisen tuen tulisi olla tällä hintatasolla lähes 500 euroa hehtaarilta, jotta nykyinen tuotantotaso säilyisi Suomessa.

Jos sokerikiintiöitä ei olisi, Säkylän tehtaan pitäisi toimia täydellä kapasiteetilla ja sokerintuotantoa voitaisiin kasvattaa 20 prosenttia nykyisestä. Tähän korkeamman tuotannon tason saavuttamiseen kansallista tukea tarvittaisiin yli 700 euroa hehtaarilta.

Viljelyn kannattavuus punnitaan

MTT:n tutkija Petri Liesivaara laskee, että sokerijuurikkaan hinnan tulisi nousta neljänneksellä nykyisen tuotannon tason säilyttämiseksi, jos kansallinen tuki loppuu. Lisäksi Suomen sokerijuurikkaan satojen pitäisi tulevaisuudessa kasvaa suhteessa enemmän kuin muissa EU:n jäsenmaissa, sillä Suomen korkeat tuotantokustannukset verrattuna Keski-Euroopan maihin johtuvat pienestä satotasosta.

Sokerijuurikkaan viljelypäätöksiin vaikuttavat myös viljojen ja öljykasvien hintataso.
– Tutkimuksemme mukaan muiden viljelykasvien 30 prosentin hinnannousu suhteessa sokerijuurikkaaseen vähentäisi sokerijuurikkaan viljelyä kymmenellä prosentilla. Ilman sokerijuurikkaan kansallista tukea, sokerijuurikkaan viljely laskisi vieläkin jyrkemmin.

Saako teollisuus sokeria?

– Mikäli Suomi joutuu luopumaan omasta sokerintuotannostaan, sokeria käyttävä teollisuus pakotetaan hankkimaan sokeria epävakailta markkinoilta, jotka seuraavat maailmanmarkkinahinnan vaihteluita, arvioi Liesivaara. – Sokerin maailmanmarkkinahinta on heilahdellut paljon viime vuosina, ja vaihtelut lisääntyvät tulevaisuudessa, jos sokerintuotanto ei pysty tyydyttämään kasvanutta kysyntää, hän sanoo.

Sokerin kulutus lisääntyy maailmalla jatkuvasti väestön määrän ja tulojen kasvaessa. Erityisesti Aasiassa sokerin kysyntä kasvaa nopeasti. Myös etanolia tuotetaan sokerista yhä enemmän. Kansainvälisen sokerijärjestön, ISO:n, arvion mukaan maailman sokerin kulutus on vuonna 2020 noin 42 miljoonaa tonnia nykyistä suurempi.

Liesivaara, P., Huan-Niemi, E., Tauriainen, J. ja Buysse, J. 2011. Suomen sokerintuotannon tulevaisuus EU:n sokeripolitiikassa. MTT Raportti 26. p. 37.

Julkaisu verkossa: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti26.pdf

Lisätietoja:
tutkija Ellen Huan-Niemi, MTT, puh. 040 861 3274, ellen.huan-niemi@mtt.fi
tutkija Petri Liesivaara, MTT, puh. 040 128 9109, petri.liesivaara@mtt.fi

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille. Lisätietoja www.mtt.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit