Suomi mukaan kansainväliseen koristekasvitestaukseen

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n puutarhatutkimus on liittynyt keskieurooppalaiseen verkostoon, jossa testataan uusia puuvartisia koristekasvilajeja ja -lajikkeita. MTT kutsuttiin mukaan, sillä se pystyy tarjoamaan tutkimukseen arktisen ulottuvuuden.

Eri maat ovat pitkään testanneet uusia koristekasveja omia tarkoituksiaan varten, eikä tuloksia ole yhteisesti hyödynnetty. Myös arviointimenetelmien epäyhtenäisyys on haitannut tulosten yleistämistä.

Euro-Trials-verkosto aloitti vuonna 2003 koristekasvien uutuustestauksen Keski-Euroopassa. Verkoston riippumattomat tutkimuslaitokset ja vastaavat organisaatiot järjestävät kukin vuorollaan sovitun kasvisuvun tai -lajin kokeet ja arvioivat kasvit. Jokaisella maalla on oma arviointiryhmänsä, mutta arvosteluasteikot ovat eri maissa yhtenäiset. Toimintaa koordinoi Hollantilainen Royal Boskoop Horticultural Society (RBHS).

MTT:llä EU:n ainoa arktinen koepaikka

MTT:n vanhempi tutkija Sirkka Juhanoja iloitsee siitä, että MTT on pyydetty mukaan Euro-Trials-verkostoon.

– Tuomme kokeisiin mukaan ainutlaatuisen pohjoisen ilmaston ulottuvuuden. MTT pystyy tarjoamaan koepaikan jopa napapiirin pohjoispuolella.

Nyt Suomeen saadaan kokeiltaviksi monivuotisia koristekasveja, joista ei vielä ole täällä viljelykokemusta. Tuloksista saadaan varmuutta uusien kasvien käyttöön ottoon.

– Kokeista saatavista menestymistiedoista on etua sekä viheralalle että kuluttajille. Myös tutkimukselle tästä on hyötyä, sillä kansainväliset yhteydet ja tutkimushankkeet lisääntyvät, Juhanoja sanoo.

Verkosto vierailee Piikkiössä

Verkoston jäsenet kokoontuvat kerran vuodessa jollekin koepaikkakunnalle tutustumaan koeaineistoihin, arvioimaan meneillään olevia kokeita ja suunnittelemaan uusia.

Heinäkuun alussa, 2.–3.7. vuorossa on MTT Piikkiö, jossa kuuden jäsenmaan edustajat tutustuvat viherrakentamistutkimukseen. He retkeilevät myös Turun yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan ja yhdelle maan johtavista taimistoista.

Lisätietoja:  
vanhempi tutkija Sirkka Juhanoja, MTT, puh. 029 531 7277, sirkka.juhanoja@mtt.fi

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus, www.mtt.fi. 1.1.2015 MTT yhdistyy Metsäntutkimuslaitos Metlan, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalveluiden kanssa Luonnonvarakeskukseksi, www.luonnonvarakeskus.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Tilaa

Liitteet & linkit