Tämän vuoden tulosennusteissa kustannusten kasvu syö maatalouden kannattavuuden

Maa- ja puutarhatalouden kannattavuus heikkenee selvästi vuonna 2008. Kannattavuuskerroin putoaa toissavuoden lukemiin: 0,49:ään. Tämä käy ilmi MTT:n taloustutkimuksen laskemista kannattavuuskirjanpidon ennustetuloksista.

Kannattavuuden odotettiin alkusyksyn ennusteissa heikkenevän vieläkin enemmän. – Viljelykasvien sadot eivät epäsuotuisista sääoloista huolimatta jääneet kovin paljon edellisvuotta heikommiksi. Lisäksi tiettyjen ostopanosten hintakehitys kääntyi vuoden lopulla suotuisammaksi, toteaa ennusteet laatinut MTT:n tutkija Jukka Tauriainen.

MYYNTITUOTTOJEN KASVU EI RIITÄ KUSTANNUSTEN KATTAMISEEN

Maa- ja puutarhatalouden myyntituotot kasvavat tuottajahintojen nousun myötä 12 prosentilla 78 000 euroon yritystä kohti. Maataloustukien määrä pysyy lähes ennallaan. Myyntituottojen ja tukien summana saatava kokonaistuotto kasvaa 7 prosentilla 130 700 euroon. Kustannukset kasvavat 15 prosenttia 109 000 euroon. Kustannuksia kohottavat erityisesti lannoitteiden, ostorehujen ja polttoaineiden hintojen nousut. Yrittäjätuloa jää kustannusten vähentämisen jälkeen 21 600 euroa, mikä on peräti 22 prosenttia edellisvuotista vähemmän.

Kun yrittäjätulosta vähennetään yrittäjäperheen työstä 12,9 euron tuntipalkkatavoitteen mukaan laskettu palkkavaatimuskustannus (32 000) euroa sekä yrityksen omasta pääomasta 5 prosentin korkotavoitteen mukaan laskettu korkovaatimuskustannus (11 900 euroa), saadaan yrittäjänvoitto, joka on -22 300 euroa.

KASVINVILJELYN KANNATTAVUUS PUTOAA

Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla yrittäjätulo yrittäjäperheen palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla. Kannattavuuskerroin alenee 0,64:sta 0,49:ään. Yrittäjä saavuttaa 49 prosenttia tuntipalkka- ja korkotavoitteistaan saaden 6,3 euron tuntipalkan ja 2,5 prosentin koron yritykseen sijoittamalleen omalle pääomalle. Viljanviljelyn, muun kasvinviljelyn, lypsykarjatalouden ja sikatalouden kannattavuuskertoimet ovat 0,5:n ja 0,6:n välillä. Muun nautakarjatalouden kannattavuuskerroin on noin 0,3 ja puutarhatalouden 0,1.

Vuonna 2008 kannattavuus heikkenee eniten viljanviljelyssä, muussa kasvinviljelyssä sekä puutarhataloudessa vuoteen 2007 verrattuna. Maidontuotannon kannattavuus säilyy edellisvuoden tasolla. Kannattavuus heikkenee kaikilla tukialueilla. Suurin pudotus on kuitenkin eteläisessä Suomessa, missä on eniten kasvinviljelytiloja.

Yrityksiä, joilla yrittäjätuloa ei muodostu ollenkaan, eli kannattavuuskerroin jää alle nollan, on yli 20 prosenttia yrityksistä. Vuonna 2007 vastaava luku oli 15 prosenttia. Kannattavuustavoitteen saavuttaa (kannattavuuskerroin yli yhden) alle viidennes yrityksistä edellisvuoden 26 prosentin sijaan.

TULOKSET TALOUSTOHTORISSA

Tiedot perustuvat MTT:n taloustutkimuksen kannattavuuskirjanpidon ennustetuloksiin, jotka ovat nähtävissä MTT:n Taloustohtori-verkkosivustolla maatilatalous-verkkopalvelussa (www.mtt.fi/taloustohtori). Ennustetulokset laskettiin yrityskohtaisesti vuoden 2007 kirjanpitotietojen perusteella. Ennusteissa huomioitiin panos- ja tuottajahintamuutokset, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatomuutokset kasveittain. Yrityskohtaisissa ennusteissa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan ja ne tuottavat samoja tuotteita kuin aiempina vuosina. Tulokset ovat 940 kirjanpitotilan painotettuja keskiarvoja, jolloin ne ovat yleistettävissä kuvaamaan Suomen 40 800 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskimääräisiä tuloksia.

Lisätietoja:
tutkija Jukka Tauriainen, MTT, puh. (09) 5608 6235, jukka.tauriainen@mtt.fi

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit