Tehostaako tarjouskilpailu maatalouden ympäristönsuojelua?

Nurmijärvellä järjestetään syksyllä 2010 kokeiluhanke, jossa selvitetään tarjouskilpailun hyödyntämistä maatalouden ympäristönsuojelussa. Tavoitteena on lisätä maatalouden ympäristönsuojelun kustannustehokkuutta.

Kokeiluhankkeessa Nurmijärven kunnan alueella toimivat viljelijät voivat tarjoutua levittämään valitsemilleen peltolohkoille kipsiä, joka auttaa vähentämään pellon ravinnekuormitusta. Lohkot valitaan viljelijän esittämän korvauspyynnön ja kullekin tarjotulle lohkolle laskettavien ympäristöpisteiden perusteella.

Tarjouskilpailukokeilusta järjestetään tiedotustilaisuus Nurmijärven kunnantalolla (Keskustie 2 B) tiistaina 10.8. kello 10-11. Tilaisuudessa kerrotaan mm. hankkeen toimintaperiaatteista sekä kipsin vaikutuksesta peltomaahan ja ravinteiden huuhtoumaan. Ennen tiedotustilaisuutta hanketta esitellään paikallisille viljelijöille.

Nurmijärven kokeilu on osa MTT:n koordinoimaa Tarveke-tutkimushanketta, jossa selvitetään tarjouskilpailujen mahdollisuuksia maatalouden ympäristönsuojelutoimenpiteiden kohdentamiseksi ympäristön kannalta kriittisille alueille. Tarjouskilpailuja käytetään mm. Yhdysvalloissa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Myös Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman luonnonarvokaupan kokeiluhankkeessa sovellettiin metsien vapaaehtoiseen suojeluun tarjouskilpailun periaatteita.

Tarjouskilpailussa toimenpiteiden toteutuskohteet valitaan ympäristökuormitusta arvioivan ympäristöindeksin ja viljelijän korvauspyynnön perusteella. Tällä tavoin ympäristönsuojeluun varatut resurssit kohdentuvat siten, että niillä saavutetaan mahdollisimman suuri ympäristöllinen hyöty, ja viljelijälle maksetaan täysi korvaus kustannusten menetyksistä.

Tutkimushankkeen toteuttavat yhteistyössä MTT, Pellervon taloustutkimus, Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto.

Tervetuloa!

Lisätietoja: vanhempi tutkija Antti Iho, MTT, antti.iho@mtt.fi, puh. 050 572 2059, www.mtt.fi/tarveke

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille. Lisätietoja www.mtt.fi

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Tilaa

Liitteet & linkit