Tullien leikkaus lisäisi siipikarjan- ja naudanlihan tuontia EU-markkinoille

Maailman kauppajärjestö WTO:n maatalousneuvotteluissa päähuomio kohdistuu tällä hetkellä siihen, kuinka paljon ja millä aikataululla WTO:n jäsenmaat suostuvat alentamaan maataloustuotteiden tulleja. Heinäkuussa 2007 maatalousneuvottelujen puheenjohtaja Crawford Falconer julkisti kompromissiesityksen maataloustukien ja tuontisuojan leikkaamiseksi. Falconer esittää maatalouden tuontisuojaan kauttaaltaan rajumpia leikkauksia kuin mihin EU on valmis.

– Jos esitys toteutuu, EU:n ja Suomen maatalouden kilpailu lisääntyy etenkin voin, sokerin sekä siipikarjan- ja naudanlihan markkinoilla, toteaa tutkija Ellen Huan-Niemi MTT:stä (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus). Huan-Niemen tuoreessa selvityksessä tarkastellaan tuontitullien alentamisesta aiheutuvia paineita EU:n maatalousmarkkinoille.

VILJOJEN TULLIT SUOJAAVAT EU-TUOTANTOA

Siipikarjanliha on unionissa erityisen herkkä rajasuojan madaltumiselle. Erilaisten siipikarjalihaleikkeiden tuonti EU-markkinoille on kasvanut roimasti viime vuosina.
– Tullien leikkaaminen heikentäisi entisestään siipikarjanlihan rajasuojaa ja johtaisi lisääntyvään tuontiin etenkin Brasiliasta ja Thaimaasta, toteaa Huan-Niemi.

Myös naudanlihassa tuontipaineet kasvaisivat merkittävästi tullien alentamisen myötä. Sitä vastoin viljoilla kuten vehnällä, ohralla ja maissilla EU:n rajasuojana toimivat tullit suojaisivat suurtenkin tullileikkausten jälkeen unionin omaa tuotantoa ulkopuolelta tulevaa tuontia vastaan.

EURON KURSSI AVAINASEMASSA

Tuontisuojan tarve riippuu EU:ssa muun muassa maailmanmarkkinoiden ja valuuttakurssien kehityksestä. Jos maataloustuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat korkealla ja euron kurssi heikko suhteessa dollariin, suuretkaan tullien leikkaukset eivät välttämättä johtaisi tuonnin merkittävään kasvuun.

Viime vuoden aikana maailman maatalous- ja elintarvikemarkkinoiden kysyntä on ollut erittäin suotuisa ja hinnat ovat nousseet. Toisaalta euron vahvistuminen dollariin nähden on heikentänyt EU:n maataloustuotannon kansainvälistä kilpailukykyä.

Lähde: Ellen Huan-Niemi 2007. Market access under the World Trade Organization: Identifying sensitive products in the EU. MTT:n selvityksiä 146. 23 sivua. http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts146.pdf

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit