Tuottajahintojen nousu kasvattaa maataloustuloa

Maataloustulo nousee tänä vuonna vajaat seitsemän prosenttia edellisvuoteen verrattuna, arvioi MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ennakkolaskelmassaan. Keskeisenä syynä on tuottajahintojen nousu sekä kasvinviljely- että kotieläinsektorilla. Maataloustukien määrä pysyy ennallaan. Kustannusten nopea kohoaminen toisaalta nakertaa osan tulojen kasvusta.

MTT:n arvion mukaan vuoden 2007 maataloustulo nousee noin 960 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna ylsi 900 miljoonaan euroon. Maataloustulo, joka mittaa maatalousyrittäjien omalle työlleen ja omalle pääomalleen saamaa korvausta, kasvaa ensimmäisen kerran vuoden 2002 jälkeen. Noususta huolimatta maataloustulo jää kuluvana vuonna edelleen yli 15 prosenttia alemmaksi kuin vuonna 2002.

VILJOJEN HINNAT NOSTEESSA

MTT:n ennusteen mukaan maa- ja puutarhatalouden kokonaistuotto on tänä vuonna vajaat 4,3 miljardia euroa, mikä on yli viisi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tuottoa kasvattavat erityisesti viljan, maidon, lihan ja kananmunien tuottajahintojen nousu. Sitä nostavat myös lisääntynyt viljan myynti sekä sian- ja siipikarjalihantuotannon kasvu.

Viljojen hinnat ovat nousseet Suomessakin ennätysmäisen korkealle, koska monilla maailman tärkeillä viljantuotantoalueilla on ollut ongelmia joko kuivuuden tai huonojen korjuuolojen takia. Viljojen myyntituottojen arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna lähes 60 prosenttia edellisvuodesta. Myös ruokaperunan tuotto lisääntyy lähes 70 prosenttia tuotantomäärien ja tuottajahinnan nousun vetämänä. Sen sijaan sokerijuurikkaasta saatavat tuotot vähenevät toimialalla tapahtuneiden supistusten takia lähes 50 prosenttia.

REHUKUSTANNUKSET KOHOAVAT VOIMAKKAASTI

Kustannusten vauhdikas kasvu syö kuitenkin osan tuoton kasvusta. Kokonaiskustannukset nousevat tänä vuonna runsaat viisi prosenttia lähes 3,2 miljardiin euroon. Kustannuksia nostaa erityisesti rehukustannusten kasvu, joka on ollut loppuvuonna voimakasta. Viljan kohoava hinta nostaa rehujen hintoja, ja rehujen käyttö jää pienemmäksi kuin vuonna 2006. Myös rakentamisen hinnat nousevat edelleen yleistä inflaatiovauhtia nopeammin. Lisäksi yleinen korkotason nousu sekä kasvava luottokanta lisäävät korkokustannuksia. Yhdessä kiihtyvän inflaation kanssa kustannukset nousevat selvästi enemmän kuin edeltäneinä vuosina.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.