Uudella toimintasuunnitelmalla vähennetään kasvinsuojelun vesistövaikutuksia

Ilmastonmuutos luo uusia riskejä kasvinsuojeluun ja sen vesistövaikutuksiin. Viime syksynä tuli voimaan uusi EU:n direktiivi torjunta-aineiden kestävästä käytöstä. Sen avulla pyritään pienentämään kasvinsuojeluaineiden käytön aiheuttamia riskejä ja lisäämään muiden kuin kemiallisten torjuntamenetelmien käyttöä. Integroidussa torjunnassa (IPM) yhdistellään erilaisia torjuntamenetelmiä ja pyritään ympäristöhaittojen ehkäisemiseen. MTT:n koordinoiman PesticideLife-hankkeen aloitusseminaarissa Jokioisissa pohdittiin, kuinka kasvinsuojelu voi pysyä ilmastonmuutoksen vauhdissa. – Muuttuva sää, syyskylvöiset kasvit ja uudet kasvit sekä kasvintuhoojat luovat uusia riskejä kasvinsuojelulle. Tutkimustietoa tarvitaan koko ajan enemmän, toteaa erikoistutkija Kari Tiilikkala. VILJELIJÄT VOIVAT VAIKUTTAA Kukin EU-maa laatii oman kansallisen toimintasuunnitelman torjunta-aineiden käytön ympäristöriskien vähentämiseksi. Se velvoittaa viljelijöitä vuoden 2013 alusta. Tämän vuoden alussa käynnistyneessä PesticideLife-hankkeessa mukana olevat viljelijät pääsevät vaikuttamaan tulevan toimintasuunnitelman sisältöön ja viljelyohjeisiin. – Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä tutkimuksen ja neuvonnan kanssa, sanoo hankkeen vastuullinen johtaja Sanni Junnila. – Tavoitteenamme on, että kasvinsuojeluaineiden käyttö ei enää kasva huolimatta torjuntatarpeen lisääntymisestä ilmaston lämmetessä, Junnila kertoo. Ruotsinkielisellä Uudellamaalla, Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla olevilla maatiloilla testataan käytössä olevia ja uusia IPM-menetelmiä. – Osa viljelijöistä on jo soveltanut käyttöönsä integroidun torjunnan menetelmiä, kertoo viljelijä Heikki Jalli Koskelta. Hän on yksi yhdeksästä hankkeessa mukana olevasta viljelijästä. PesticideLife-hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Nylands Svenska Lantbrukssällskap NSL ja Suomen Ympäristökeskus SYKE, Berner Oy, Raisio Oyj ja Kasvinsuojeluseura ry. Hankkeen tärkein tavoite on tukea EU:n torjunta-aineiden kestävän käytön kansallisen toimintasuunnitelman (NAP-National Action Plan) laatimista ja sen jatkuvaa päivittämistä.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit