Valio ja MTT tiivistävät tutkimusyhteistyötään – Artturi-verkkopalvelulle uusi ilme

MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ja Valio Oy:n yhteinen Artturi-verkkopalvelu on uudistunut. Sivuston julkistamistilaisuudessa 9.5.2006 Valion ja MTT:n kumppanuus sinetöitiin puitesopimuksella, jolla suunnataan maidon alkutuotantoon kohdistuvaa tutkimusyhteistyötä kaikkein oleellisimpiin aiheisiin. Valio sitoutuu rahoittamaan MTT:n tutkimusta vuosittain enintään 100 000 eurolla. MTT puolestaan sitoutuu ylläpitämään maidon alkutuotantotutkimuksen vaatiman osaamisen sekä navetta- ja laboratorioresurssit. Toteutettavista tutkimushankkeista sovitaan erillisillä sopimuksilla. Yhteisiä tutkimusaiheita ovat rehuntuotannon ja lehmien ruokinnan kehittäminen, eläinaineksen parantaminen, lypsy ja maidonkäsittely sekä tilasysteemin hallinta ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Uudistunut Artturi-verkkopalvelu on hyvä esimerkki Valion ja MTT:n tuloksellisesta yhteistyöstä. ARTTURIN AVULLA HYVÄÄ NURMIREHUA Uuden ilmeen ja ajantasaistetun sisällön saanut Artturi-sivusto tarjoaa tietoa nurmirehun tuotannosta, korjuusta, analysoinnista ja käytöstä karjatiloilla. Etusivu muuntuu karjatilan rehuhuollon vuosikierron mukaan. Korjuuaikatiedotuksen keskeistä sisältöä ovat nurmen kasvumalliin ja Ilmatieteen laitoksen toimittamaan lämpösummaan perustuvat ennusteet D-arvosta eli sulavuudesta. Osiosta löytyvät myös Valion neuvonta-agrologien keräämien tilanäytteiden analyysitulokset ja ajankohtaiset raportit kasvuston kehittymisestä ja korjuun etenemisestä maan eri osissa. PÖLYT POIS KIRJASTOSTA Artturi-kirjasto nostaa profiiliaan. Sinne on koottu nurmirehun tuotantoon ja hyödyntämiseen liittyvää aineistoa eli napakoita kuvauksia, ohjeita, kirjallisuusviitteitä ja linkkejä. Kirjasto toimii samalla Artturi-koulutusten oppimismateriaaliin kotina. Neuvojien ja asiantuntijoiden nurmirehuosaamista vahvistaneen koulutuksen ensimmäinen vaihe on päättymässä ja passin suorittaneita Artturi-osaajia on yli 300. Koulutusten uusi vaihe alkaa loppukesällä ProMaito-valmennus-päivillä Vantaalla ja jatkuu sen jälkeen maan eri osissa. KÄNNYKKÄHÄLYTYS HERÄTTÄÄ KORJUUAIKAAN Artturin kännykkähälytykset ovat käytössä toista kesää. Tekstiviestihälytys kilahtaa tilaajan ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon ja muistuttaa lähestyvästä korjuuajasta, kun nurmen D-arvo omalla paikkakunnalla alittaa valitun rajan. Viesti vinkkaa, milloin nettisivuja kannattaa alkaa seurata tarkemmin. Tekstiviestihälytykset tilataan Artturin nettisivuilta ja ne ovat maksullisia.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit