Viidennes maatiloista on lopettanut 2000-luvulla

Suomalaisten maatalous- ja puutarhayritysten väheneminen on jatkunut jyrkkänä koko 2000-luvun ajan. Vuosina 2000–2009 tilojen lukumäärä laski viidenneksellä 81 200 tilasta 65 300 tilaan.

Tiedot käyvät ilmi MTT:n uudesta verkkopalvelusta, joka kertoo maa- ja puutarhatalouden rakennekehityksestä. Verkkopalvelu toimii MTT:n Taloustohtori-sivustolla osoitteessa www.mtt.fi/taloustohtori. Palveluun pääsee myös maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiken sivustolta www.maataloustilastot.fi. Tilamäärän lasku on ollut hiukan muuta maata nopeampaa Pohjois-Karjalan ja Kainuun C2p-tukialueella sekä maan eteläosassa A-alueella ja keskiosassa C1-alueella. Näiden alueiden tiloista noin 21 prosenttia on lopettanut toimintansa 2000-luvulla. Lapin C4-alueen tiloista toimintansa lopetti 14 prosenttia tiloista. Tilamäärän muutos ei kuitenkaan aina kuvaa tuotantomäärien muutoksia, sillä tilakoon kasvu voi vaihdella eri alueilla. Tuotantosuunnittain tarkasteltuna eniten ovat vähentyneet sika- ja maitotilat, joiden lukumäärä on puolittunut. Viljatilojen lukumäärä on laskenut vain muutamia prosentteja ja muiden kuin viljanviljelyyn erikoistuneiden kasvintuotantotilojen määrä on jopa lisääntynyt 13 prosenttia. UUSI VERKKOPALVELU SEURAA RAKENNEKEHITYSTÄ Uusi verkkopalvelu kertoo maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärän kehityksestä viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Maa- ja puutarhatalouden rakennekehitys -verkkopalvelussa voi valita tarkasteluun joko aikasarjan 2000–2009 tai yksittäisiä vuosia. Niitä voi tarkastella muutamia keskeisiä aluejakoja käyttäen tuotantosuunnittain tai tilakokoluokittain. Käyttöliittymän Omat valinnat -painikkeesta käyttäjä pääsee valitsemaan minkä tahansa vuosijakson sekä vapaasti enimmillään viiden muun luokittelijan yhdistelmän tarjolla olevista 15 luokittelijasta. Rakennekehitys on nähtävissä kuntatasolta lähtien. Palvelu on tarjolla sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. KATTAVA JA LUOTETTAVA AINEISTO TIKESTÄ Maa- ja puutarhatalouden rakennekehitys -verkkopalvelun tulokset perustuvat Tiken erittäin kattavaan maatalouden rakenne -aineistoon. Aineistossa ovat mukana sekä maatalous- että puutarhayritykset. Aineisto on koostettu Tiken maatilarekisterin, puutarhayritysrekisterin ja maatalouden rakennetutkimuksen tiedoista. MTT käyttää maatalouden rakenne -aineistoa myös painotusaineistona Taloustohtori-sivuston maa- ja puutarhatalouden kannattavuuskirjanpitotuloksia esittelevässä verkkopalvelussa. Painotuksen avulla saadaan laskettua tavallista suurempien kirjanpitotilojen tuloksista keskimääräistä tilakokoa edustavien tilojen tulokset.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Tilaa

Liitteet & linkit