Interasfaltille ensimmäinen kunnossapitourakka

Interasfaltti Oy on saanut Puolangalta yli 1.000 kilometrin teiden ja liikenneympäristön kunnossapitourakan. Urakka-aika on 1.10.2002 - 30.9.2005 ja arvo on 4,1 miljoonaan euroa. Liikenneväylät sijaitsevat Puolangan, Hyrynsalmen ja Ristijärven kuntien alueilla. Kolmivuotiseen urakkaan kuuluu tiestön talvi- ja kesäkunnossapitoa; mm. talviauraus, päällysteiden paikkaus, sorateiden pölynsidonta ja tasaukset, siltojen kunnossapito, pesu ja tarkastukset sekä viheralueiden hoito. Interasfaltti toteuttaa urakan läheisessä yhteistyössä alueen tienkäyttäjien ja yhteistyökumppanien kanssa. Interasfaltti Oy kuuluu NCC-konsernin Roads-toimialaan. NCC on tehnyt teiden hoitourakointia jo vuosien ajan Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Interasfaltin tavoitteena on nyt saadussa urakassa hyödyntää konsernin osaamista, omaa hyvää paikallistuntemustaan sekä ennen kaikkea partnering-periaatteelle perustuvaa yhteistyötä paikallisten yhteistyökumppanien kanssa. Kaikki tiehallinnon teiden hoitotyöt kilpailutetaan vuosina 2001 - 2004. Tänä vuonna kilpailussa oli yhteensä 26 aluetta, joiden yhteinen tiekilometrimäärä on 21.628 kilometriä. Kolmivuotisten urakoiden yhteisarvo oli tänä vuonna 124 miljoonaa euroa.

Yrityksestä

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2017 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 17.800. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.

Tilaa