Interasfaltti siirtyy NCC:n leiriin

NCC Finland Oy:n ruotsalainen emoyhtiö NCC AB ostaa Rieber & Sons ASA:n Roads-toimialan. Sen liikevaihto on runsaat 2,2 miljardia NOK ja sillä on hyvä kannattavuus ja voimakas markkina-asema Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Kaupalla NCC vahvistaa johtavaa asemaansa Tanskassa ja luo perustukset kasvattaa toimintaansa myös Suomessa ja Norjassa. NCC:llä on kiviaines- ja asfalttiliiketoiminnassa vahva asema Ruotsissa, joten kaupan jälkeen sillä on selkeästi johtava asema Pohjoismaissa. Uudet toiminnat yhdistetään NCC:n teollisuustoimialaan, jolloin saavutetaan huomattavia synergiaetuja. Toimialan vahvistamisella luodaan lisäksi valmiudet laajentaa voimakkaasti toimintaa Baltian ja Puolan nopeasti kasvaville markkinoille. Velaton kauppahinta on noin 2 miljardia SEK ja kauppa edellyttää tavanmukaista "due diligence"-menettelyä.  - Asfaltti ja kiviainestoimialaa voidaan verrata teolliseen toimintaan, toisin kuin urakointia. Kannattavuus on alalla yleensä hyvä ja synergiaetuja saavutetaan luomalla voimakas rakenne. Vahva markkina-asema alentaa suoraan kustannuksia ja parantaa kannattavuutta edelleen, toteaa NCC:n toimitusjohtaja Jan Sjöqvist. Kaupan kautta NCC saa kolmasosan asfalttimarkkinoista ja seitsemäsosan kiviainesmarkkinoista Pohjoismaissa ja on kaksi kertaa suurempi kuin lähin kilpailijansa. Kauppa vahvistaa kilpailukykyä myös insinöörirakentamisessa. Rieber & Sonsin Roads-toimialan liikevaihto vuonna 1999 oli 2,2 miljardia NOK. Sen tulos oli 135 miljoonaa NOK ja henkilöstömäärä 2.300. Suurin toimiala on asfaltointi, jonka liikevaihto oli 1,6 miljardia NOK sisältäen seuraavat tytäryhtiöt: Nodest Asfalt Norjassa, Phoenix Contractors Tanskassa ja Interasfaltti Suomessa. Kiviaines-toimiala, sisältäen soran, murskeen ja luonnonkivet, teki 360 miljoonan NOK liikevaihdon ja Tieturvallisuuden, sisältäen ajoratojen merkinnät ja kyltitykset, liikevaihto oli 230 miljoonaa NOK. Suomessa toimivan Interasfaltin liikevaihto vuonna 1999 oli 110 miljoonaa markkaa ja henkilöstömäärä keskimäärin 110. Tanskassa on NCC:llä kaupan jälkeen runsaan 40 prosentin markkinaosuus. Norjan teollisuustoimialalla ei ole ollut asfalttiliiketoimintaa, mutta Nodest Asfaltin kaupan kautta sen markkinaosuus nousee 23 prosenttiin. Suomessa NCC omistaa 50 prosenttia asfalttiliiketoimintaa harjoittavasta Valtatie Oy:stä. Interasfaltin ja Valtatien yhteenlaskettu markkinaosuus nousee Suomen asfalttiliiketoiminnassa lähes 20 prosenttiin. Toimialan oston lasketaan vahvistavan synergiaetujen hyödyntämisen jälkeen NCC AB:n tulosta noin 100 miljoonalla SEK. Sijoitetun pääoman tuoton lasketaan tällöin nousevan 12 prosenttiin. Sopimus allekirjoitetaan "due diligence"-menettelyn jälkeen syyskuun puolessa välissä omistuksen siirtyessä marraskuun alkuun, edellyttäen viranomaisten lupaa.

Yrityksestä

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2017 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 17.800. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.

Tilaa