NCC Finland Oy:n tilinpäätös 2001

NCC Finland –konsernin liikevaihto vuonna 2001 oli 628,8 (592.5) miljoonaa euroa nousten edellisvuodesta 6,1 prosenttia ja 36,6 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihdosta vientitoiminnan osuus oli 12,4 (11,9) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 6,4 (26,5) miljoonaa euroa laskien edellisvuodesta 20,1 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 14,0 (29,5) miljoonaa euroa, joka on 2,2 (5,0) prosenttia liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,7 (21,3) prosenttia ja oman pääoman tuotto 5,2 (29,1) prosenttia. NCC Finlandin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 390,2 (348.4) miljoonaa euroa ja sen oma pääoma oli 84,2 (80,0) miljoonaa euroa. Tulosta rasitti vuoden 2002 alusta voimaan tulleen organisaatiomuutoksen johdosta kirjatut kertaluonteiset erät sekä kirjauskäytännön muutokset aiheuttaen noin 3,3 miljoonan euron tulosheikennyksen. Insinöörirakentamisen lopettamiskulut ja tappio oli 4,7 miljoonaa euroa. Myös tilikauden alussa toteutettu mittava konsernin organisaatiorakenteen muutos siihen liittyvine yrityskauppoineen rasitti tulosta. NCC Finlandin palveluksessa oli vuoden lopussa 2.427 (2.436) henkeä, joista työmaahenkilöstön osuus oli 75 (82) prosenttia. Elokuun alussa 2001 aloitti toimitusjohtajana DI Timo U. Korhonen.Tuotantolukuja Tilikauden aikana valmistui 2.187 (2.502) asuntoa, joista 868 (651) oli vapaarahoitteista omaa tuotantoa. Rakenteilla olevien asuntojen määrä oli 2.617 (2.403), joista 508 (930) oli omaperusteista tuotantoa. Omalle tontille omaperusteisena tai yhteistoimintaurakkana aloitettiin 1.229 ja valmistui 1.576 asuntoa. Omaperusteisia asuntoja myytiin 642 (507) kappaletta ja valmiita myymättömiä oli tilikauden päättyessä 320 (122) kappaletta. Syksyllä vilkastunut asuntokauppa jatkuu hyvänä. Tammikuussa myytiin 110 asuntoa. Tonttivarantoon sitoutunut pääoma kasvoi 12,6 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 88,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 4.500 asunnon rakentamista. Kiinteistökehityksen kohteista oli rakenteilla NCC Business Parks -projekteja Vantaan lentokenttäalueelle, Helsingin Herttoniemeen, Tampereelle ja Ouluun. Vaikka toimitilojen vuokrausajat ovat pidentyneet, ovat business parkien varausasteet kasvaneet tasaisesti. Kiinteistöjen myynnit viivästyivät käyttöasteiden hitaan nousun takia. Talonrakentaminen kotimaassa oli edelleen vahvaa ja kannattavaa toimintaa. Rakenteilla olevien asunto- ja kiinteistökauppojen painottuminen rakennusvaiheen loppupuolelle siirsi tuloksen kirjautumista, kasvatti tasetta ja heikensi tunnuslukuja. Omaperusteisen asuntorakentamisen aloituksia varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella hidastettiin eikä korvaavaa tuotantoa kaikilla paikkakunnilla saatu tilalle, mikä laski volyymia ja tilauskantaa. NCC Finlandin tulouttamaton tilauskanta laski edellisen vuoden lopusta 75,3 miljoonaa euroa ollen 282,2 miljoonaa euroa. Vuoden lopun tilauskannasta 94 (91) prosenttia on kotimaan asunto- ja talonrakentamista ja 5 prosenttia vientiä.Muutoksia organisaatiossa Vuoden 2002 alusta NCC Finland Oy:n liiketoiminta-alueita oli neljä: rakentaminen ja asuntorakentaminen, kiinteistökehitys, NCC Roads ja Altima. NCC Roads vastaa asfaltti-, kiviaines- ja valmisbetoniliiketoiminnasta ja Altima rakennuskonevuokrauksesta. Insinöörirakentamisen keskeneräisistä töistä koostuva liiketoiminta myytiin toimivalle johdolle ja Telecom–liiketoiminta lopetettiin. Pää-kaupunkiseudun talonrakennustoiminnan organisaatiota vahvistettiin. Tilikauden aikana NCC Finland Oy:n tytäryhtiö Optiplan Oy osti Helsingissä ja Tampereella toimivan suunnittelutoimisto Enertek Oy:n osakekannan, ja NCC Ehitus OÜ Tallinnasta peruskorjauksiin eri-koistuneen Inrestauraator Ehitus OÜ:n osakekannan. Maaliskuussa NCC Finland Oy osti Kuljetus ja Maansiirto Viita Oy:n pääkaupunkiseudulle keskittyneen kiviainesliiketoiminnan.Tulevaisuuden näkymät Toimitilamarkkinoilla ei tapahdu merkittävää piristymistä, mutta julkisen ja muun rakentamisen kysyntä jatkuu vahvana. Alueellinen keskittyminen ja muutto kasvukeskuksiin pitää kysyntää yllä asuntomarkkinoilla, arvioi toimitusjohtaja Timo U. Korhonen.

Yrityksestä

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2017 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 17.800. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.

Tilaa